Eenheid

30-05-2010 door Joop Neven

Eenheid kan alleen zijn als zij identiek is met liefde. Dat is pas éénheid. Liefde is; schenkende en het geluk van de ander in zich opnemende, opgaande in het geluk van de ander. Zonder dit kunnen en willen schenken bestaat er geen éénheid. God schept de mogelijkheid om die liefde te geven en die liefde te ontvangen. Hij geeft het fundament waarin datgene zal ontstaan om tegenover de God te staan, om in alle vrijheid, zonder enige dwang God te herkennen en daardoor te merken wat een onbeschrijfelijk geluk er ontstaat op de weg naar de eenwording naar Hem. De vreugde moet evenals het geluk onmetelijk zijn, er mag geen stukje onbevredigdheid in steken. “Heb God lief als jezelf”.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

513846 bezoekers sinds 07-06-2010