Een voorbeeld van verkeerd vertalen

27-11-2013 door Joop Neven

Een voorbeeld van verkeerd vertalen of uitleggen, vinden we in Mattheüs 24:40-42: “Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal”.

De vraag is wie er wordt aangenomen en wie er wordt verlaten. In veel christelijke kringen wordt onderwezen dat vlak voordat de grote verdrukking komt, Jezus terugkomt. Hij verschijnt even in de lucht en dan worden alle mensen weggehaald die Hem dienen. Dit is een theorie waarbij een tekst wordt gezocht en op deze manier tot theologie wordt gemaakt. Hiervoor is een naam: eisogese. Iets in de tekst lezen wat er niet staat. Wat is exegese uitvoeren, dat betekent dat datgene wat uit de tekst naar buiten komt, je zal moeten leren wat de tekst vertelt. Eén van de principes van exegese is het bestuderen van de context van een tekst. In dit voorbeeld vinden we in het tekstgedeelte wat hieraan vooraf gaat een sleutelwoord voor het begrijpen van de tekst. Dit is het woord alzo, dat betekent ‘op dezelfde wijze’. Mattheüs 24:37-39: En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. De ongelovige werden door de vloed weggenomen en op dezelfde manier zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Degene die dus achterblijven zijn de gelovigen!

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

553077 bezoekers sinds 07-06-2010