Een uitverkoren werktuig

12-07-2010 door Joop Neven

“Maar de Here zeide tot hem: Ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en kindren Israëls” {Hand.9 vers 15}. Doordat de Here Jezus aan Saulus verschijnt, komt hij tot inkeer en wordt hij een uitverkoren werktuig om de naam van Christus te brengen voor de heidenen en koningen en kinderen Israëls. Trouw aan zijn opdracht gaat hij altijd eerst naar de synagogen. Meestal wordt zijn boodschap niet aanvaard en wordt hij vervolgd. Hoofddoel voor Paulus blijft de bekering van Israël. Maar het blijkt dat het volk als zodanig zich niet bekeert. Niet op de prediking van de twaalf in het land, niet op de prediking van Paulus buiten het land. Het gevolg is dat Paulus in Handelingen 28 hun het oordeel van de verharding aan zegt, zoals in het verleden Jesaja het aangekondigd had {Jesaja vers 9-10}. Paulus zegt in Hand 28 vers 28 “het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen” Dit is de tijdelijke terzijde stelling van Israël. Hier zijn we gekomen aan een crisis in de geschiedenis van Israël, het uitverkoren volk. Wanneer we bedenken, dat Israël enige duizenden jaren onder de directe {op}leiding van God gestaan heeft voor het doel waarvoor Hij hen heeft uitverkoren, n.l. om de drager te zijn van zegen voor de volken der wereld, en nu het volk zich verhard heeft, gaat het een tijdperk in waar het terzijde gesteld wordt. Het uitverkoren kanaal van zegen houdt tijdelijk op te bestaan. Deze betekenis is in het christendom nooit voldoende rekening gehouden. Denk maar eens aan de vervangingstheologie. God openbaart nu tijdens de terzijdestelling van Israël alleen aan Paulus een nieuw program van genade, een nieuwe bedeling, die van alle eeuwen {tijdperken} en geslachten verborgen geweest is in God. Maar net zoals in Paulus tijd, is dit evangelie van het geheimeis nooit volledig geloofd.

Dus…niets nieuws onder de zon.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

473920 bezoekers sinds 07-06-2010