Eén heerschappij

12-03-2014 door Joop Neven

Efeze 1:10 “het welbehagen dat Hij zich in Hem had voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem….”.

Voorbereiding is niet goed vertaald, er staat eigenlijk economie Gr. oikonomea. Dat kan van alles betekenen maar niet “voorbereiden. Wel “huishouding” of” beheer”. Bv. ons is het beheer van het geheimenis Gods toevertrouwt, enz. Dus eigenlijk  om met het oog op de huishouding of beheer van de volheid der tijden; “verwezenlijking” kan ook. En in de hemelen en op aarde is ook typisch een Hebreeuwse uitdrukking. Dat herinnert weer aan het scheppingsverhaal. In den beginne, of in de oorsprong schiep God de hemelen en de aarde. Wat gaat God dus aan het eind doen? Hij gaat opnieuw alles wat in de hemelen en op de aarde is, onder één Hoofd, dat is Christus samen  vatten. Daar gaat het om!

Nu hebben ze eigenlijk een stukje niet vertaald, want er staat eigenlijk bij “opnieuw” of “wederom”! Het is wel belangrijk om dat erbij te vertalen, want in den beginne was het ook allemaal onder één Hoofd. Wanneer kwamen er verandering? Toen er een tweeheid ontstond. De tweeheid die voorkomt uit God, die haar maakt met het scheppen van hemel en aarde. Voordien was er eenheid in alles. Uit de 1. Dus God die alles in zich had, maakt God de twee. Het woord “scheppen” {bara} houdt de tweeheid in, d.w.z. de schepping is pas voltooid als uit de tweeheid weer de eenheid is gekomen. Scheppen betekent dus: de twee maken, die echter weer terugkeert tot de eenheid welke bestond vóór de schepping, voordat de twee werd gemaakt. We zien dat al in de eerste woorden van de Bijbel “in den beginne”, getalswaarde 2-200-1 {beeth, reesh, alef}. Het zijn de eerste drie letters, de eerste drie getallen van de Bijbel die de structuur al aangeven Dat houd in, dat uit de 2, de veelheid van de 200 {betekenis: hoofd}zal komen, maar dat die weer terug zal keren naar de , naar de “alef”,  de eerste letter, de uitdrukking van God. De geweldige boodschap is: dat de wereld niet verloren gaat, maar dat zij zal terugkeren tot het beginpunt, van voor de schepping, tot de 1. Nu gaat het er om dat we op weg zijn van de tweeheid naar de Eenheid, de weg van de verloren zoon, uit Egypte {tweeheid} naar Kanaän, het beloofde land.

Dus opnieuw onder één Hoofd, nl. in de Christus. Dat is dus het punt waar God naar toe werkt. Dan wordt het weer één Schepping. Dan wordt het allemaal weer verenigt onder één Heerschappij!

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563983 bezoekers sinds 07-06-2010