Eel kanna – een naijverige God

22-09-2010 door Joop Neven

“Gij zult geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God..{Ex.20 vers 4-5}. Wat leert deze toevoeging? “want Ik, de Here, uw God, ben een naijverige God” Het werkwoord “kana” wordt o.a. gebruikt in de geschiedenis van Elia {1Kon.19 vers 10-14}. Daar wordt duidelijk wat het woord betekent. “Kana” is: ijveren, zich volledig inzetten, zonder halfslachtigheid of compromis. “kana” is: zich helemaal, zonder voorbehoud aan iemands kant scharen, ongeacht de consequenties. De wortel “kana” wordt in de Tora 8 x van God gebruikt en in als die gevallen in verband met afgoderij {Ex.20 vers 5;Ex.34 vers 14; Deut.4 vers 24; Deut.5 vers 9; Duet.6 vers 15; Deut.29 vers 20; Deut.32 vers 16 en 21}.Dit woord onderstreept dus dat afgoderij en dienst aan  God onverenigbaar zijn, elkaar absoluut uitsluiten en dat er op dit punt geen compromis of toegeeflijkheid is. De strijd tegen de afgoderij richt zich niet in de eerste plaats tegen de afgoden zelf, maar tegen de consequenties van de afgoderij. Want afgoderij begint met het knielen voor een blok hout of een klomp metaal, maar eindigt met mensen offers {2Kon.3 vers 27}. Het zijn met name de profeten, die vechten tegen de misvatting dat je tegelijk God kunt dienen én de afgoden, dat je beide hun deel kunt geven; want wat God van de mens verlangt en wat de afgoden verlangen sluit elkaar uit. Afgoden verlangen mensenoffers en God verlangt gerechtigheid. “Leert goed te doen, tracht naar recht, richt de verdrukte op, verschaft de wees recht, komt op voor de weduwe {Jes.1 vers 17}. Onze afgoden kunnen dingen zijn als geld, succes, macht, wetenschap. Afgoderij betekent dan dat we één element centraal stellen en daar alle elementen van ons leven, ja, ons leven zelf, aan ondergeschikt maken. Met als uiteindelijke consequenties dat ook deze afgod mensenoffers eist.

Tot slot:

Wat denkt u; Dat God de Vader een mensenoffers geëist heeft in de persoon van de Here Jezus Christus?, of heeft de mensheid de “de erfgenaam omgebracht”{ Matth.21}. Door, Zijn “eel kana” zijn ijver, Zijn volledige inzet, heeft de Vader Hem uit de doden opgewekt en Hem tot een Hoeksteen gemaakt tot een totale verzoening van alle mensen. Een prachtig woord “eel kana” Wij hebben een God die zich volledig inzet, voor de mens, zonder halfslachtigheid of compromis.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

562966 bezoekers sinds 07-06-2010