Drijft de tentpin door Sisera’s hoofd

15-11-2011 door Joop Neven

“Maar Jaël, de vrouw van Cheber, nam een tentpin, greep de hamer, trad zacht op hem toe en dreef de pin in zijn slaap tot zij in de grond drong – want hij was van uitputting in een diepe slaap gevallen –  en hij stierf {Richteren 4 vers 21}.
Jaël drijft de tentpin door Si­se­ra’s hoofd. Ze nam de tentpin in haar hand….. Er was gezegd ‘door de hand van een vrouw’. In het Hebreeuws hoor je de stac­cato-klanken van de hamer op de tent­pin als contrast met de honingzoete woor­­den: ‘Mijn heer, kom toch binnen, mijn heer, loop niet door’. Die pin kwam in Sisera’s slaap (AV. ‘in zijn gehemelte’). Baraqquato betekent ‘slaap’ of ‘gehemelte’. Je moet je voorstellen, dat Si­­sera met open mond ligt te slapen. Baraqquato…Je hoort de naam Ba­­rak hierin; de blik­sem is ingeslagen. Door de hand van een vrouw. Door de hand van een vrouw in de tent van de vre­de wordt het hoofd van de vijand vernietigd.

Vergelijk hiermee de teksten uit Romeinen en Genesis:

Sisera was de kop van het vijandelijke rijk en die kop moest vermorzeld wor­den. Dit is geen kwestie van wreedheid, maar juist opdat er ontferming zou zijn.

De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertre­den. – Rom.16:20

Maar gij zult het de kop vermorzelen. – Gen.3:15

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

479736 bezoekers sinds 07-06-2010