Drijft de tentpin door Sisera’s hoofd

15-11-2011 door Joop Neven

“Maar Jaël, de vrouw van Cheber, nam een tentpin, greep de hamer, trad zacht op hem toe en dreef de pin in zijn slaap tot zij in de grond drong – want hij was van uitputting in een diepe slaap gevallen –  en hij stierf {Richteren 4 vers 21}.
Jaël drijft de tentpin door Si­se­ra’s hoofd. Ze nam de tentpin in haar hand….. Er was gezegd ‘door de hand van een vrouw’. In het Hebreeuws hoor je de stac­cato-klanken van de hamer op de tent­pin als contrast met de honingzoete woor­­den: ‘Mijn heer, kom toch binnen, mijn heer, loop niet door’. Die pin kwam in Sisera’s slaap (AV. ‘in zijn gehemelte’). Baraqquato betekent ‘slaap’ of ‘gehemelte’. Je moet je voorstellen, dat Si­­sera met open mond ligt te slapen. Baraqquato…Je hoort de naam Ba­­rak hierin; de blik­sem is ingeslagen. Door de hand van een vrouw. Door de hand van een vrouw in de tent van de vre­de wordt het hoofd van de vijand vernietigd.

Vergelijk hiermee de teksten uit Romeinen en Genesis:

Sisera was de kop van het vijandelijke rijk en die kop moest vermorzeld wor­den. Dit is geen kwestie van wreedheid, maar juist opdat er ontferming zou zijn.

De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertre­den. – Rom.16:20

Maar gij zult het de kop vermorzelen. – Gen.3:15

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518687 bezoekers sinds 07-06-2010