Dit alles om Hem te kennen

17-10-2012 door Joop Neven

{Dit alles}om Hem te kennen en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap aan Zijn lijden, of ik, aan Zijn dood gelijkvormig wordende {Filip.3:10}.

“Om Hem te kennen”merkt Paulus op. De apostel is bezig om uit te leggen, waarom hij zijn vroegere “winst” had prijsgegeven. Het was om de Messias te leren kennen. De kenneis van Hem ging de winst van destijds oneindig ver te boven {vgl.vs8}. Met “Christus kennen” bedoelt Paulus niet: feitenkennis betreffende de 33 jaar van Zijn aardse bestaan. Gedurende die periode was Jezus “een dienaar van de besnijdenis, om de belofte aan de vaderen gedaan te bevestigen” {Rom.15:8}. Wie Hem destijds had ontmoet, die kende Hem “naar het vlees”. Zo kent de Gemeente Hem thans niet meer {2Kor.5:16}. Paulus spreekt niet over een herinnering aan de aardse Jezus, maar over het kennen van de Opgestane Here. Om die kennis te verwerven had hij de privileges van een orthodoxe Jood prijsgegeven. “En de kracht van Zijn opstanding”voegt de apostel eraan toe. Wanneer wij ons realiseren dat Christus uit de dood is opgestaan, dan kunnen we uit die kennis kracht putten. Indien de Here bij machte was om uit het graf te verrijzen dan is Hij werkelijk tot álles in staat. Elk mens is tegenover de dood volslagen hulpeloos, maar Hij was bij machte om Zijn leven af  te leggen en het opnieuw te nemen {Joh.10:17-18}. Hij die een dode werd en weer levend is geworden, waakt er immers over: “…en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk” {Openb.1:18}.

Wij vermogen alles in Hem die ons kracht geeft

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

473937 bezoekers sinds 07-06-2010