Deze eeuw en de komende eeuw

07-01-2014 door Joop Neven

De ‘olam hazèh en de ‘olam ha-ba

Je hebt de ‘olam hazèh en je hebt de ‘olam ha-ba. Je hebt ‘deze eeuw’ en je hebt de ‘komende eeuw’. Paulus heeft die woorden opgepakt en zegt bij­voorbeeld: “Om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld”{Gal.1:4}. Letterlijk: “De tegenwoordige boze eeuw”. Dat is dus: ‘olam hazèh.

“En deel gekregen hebben aan de Heilige Geest……en de krachten der toe­­ko­men­de eeuw gesmaakt hebben” {Hebr.6:4}. Daar heb je dus de ‘olim ha-ba. Je hebt dus deze eeuw en je hebt de toekomende eeuw. Dat kom je ook tel­kens weer tegen in de brieven van de apostelen. Blijk­baar komen die twee soorten eeuwen in een bepaalde zin tegelijk voor. Want deze eeuw die is er nog, terwijl die toekomende eeuw al bezig is binnen te dringen. Die is al aan het penetreren. Die is bezig om deze eeuw weg te schuiven, de huidige kwade eeuw. Die ko­men­de eeuw heeft onze kwade eeuw al geïnfiltreerd. Voor Paulus ligt het kwaad niet in de wereld, maar de wereld ligt in het kwaad.Je zou kunnen zeg­gen: de toekomende eeuw, is al ondergronds aan de gang.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518693 bezoekers sinds 07-06-2010