De Zoon des mensen

05-10-2010 door Joop Neven

“Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen {Matth.20 vers 28}.

Deze Ene die zijn leven geeft als losprijs voor allen, dezelfde die de Rechter zal zijn van allen. De Rechter van allen heeft, voordat Hij als Rechter komt, zijn leven gegeven als losprijs voor hen allen. Wat betekent dit voor zijn Rechter-Zijn? Toen Hij zijn leven gaf, was alles van Hem, er was geen ander deel dat dit ene, namelijk: de redding van wie verloren zijn. Daarom zal ook niets wat Hij daarna doet een ander doel hebben. Door Zichzelf voor hen te geven, heeft Hij de bestemming voor de mens bepaald. Hij zal daarom nooit iets van de losprijs terugnemen door een deel van de mensheid alsnog te bestemmen tot verlorenheid. Jezus gaf het leven op, dat Hij tevoren had bij de Vader, eer de wereld was, opdat Hij één met de gevallen mensheid was, en op die manier als “Leidsman” de weg mocht banen waarlangs de hele schepping uiteindelijk bevrijd wordt.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

559193 bezoekers sinds 07-06-2010