De Vader van het alfabet

24-10-2010 door Joop Neven

Het Hebreeuwse alfabet en de bijbel zijn bepalend hoe onze samenleving zich heeft ontwikkeld. Onze schrijftaal en onze normen en waarden zoals we die kennen, zouden er niet zijn geweest als we de bijbel niet hadden gehad. Het Hebreeuwse alfabet begint met de letters: alef en beth. Aan de klank horen we al dat hier ons alfabet van afstamt. De Grieken hebben dit ca.1200 v Chr. overgenomen en hebben er alfa en bèta van gemaakt. De samenvoeging van die eerste twee letters, , ab, betekent ‘vader’. Het Hebreeuwse alfabet is als het ware de vader van ons alfabet. Ik denk dat het belangrijk is dat we meer inzicht verkrijgen in de oorsprong van de taal en cultuur. Onze schrijftaal en onze normen en waarden zoals we die kennen, zouden er niet zijn geweest als we de bijbel niet hadden gehad. Wat we nu zien is dat de vertaling van de bijbel aangepast wordt aan het begrip en de taal van de mensen. Je gaat als het ware de Bijbeltaal een niveau laten zakken, het oorspronkelijk Hebreeuws was niet gewoon. Het spreken van God is creatief, vorm-gevend. In het Grieks heb je het woord “historia”, “Histiria” hangt samen met het werkwoord “histotein” en dat betekent: “je op de hoogte stellen”. De Griekse mens wil zich graag op de hoogte stellen, wil gegevens hebben, teneinde alles op en rijtje te hebben. Het Hebreeuwse denken is anders, die is bij uitstek een verteller, “…..ik zal de daden des Heren vertellen….”. {Ps.118 vers 17}. Je ziet in deze woorden dat het duidelijk te maken heeft met het hart van heel de Schrift. Bijbellezen wil zeggen; “over alle dingen vertellen”. In zekere zin is de Bijbel een `vreemd` boek, misschien komt dat wel omdat de grootheid van God niet te beschrijven is. God is groter dan ons denkraam, Hij is degene die `van de andere kant komt`. Het hoopvolle wat je in het Hebreeuws denken tegen komt is, dat het zegt: `na het einde der dagen komt er altijd nog een morgen`. In het Hebreeuwse denken draait het om “de Naam” JHWH. Het Griekse denken daarintegen zegt, na wederkomst van Christus is het afgelopen, en dat is heidens. Eén van de kenmerken van het Hebreeuwse denken is, `Leven met een open deur`. Een open deur naar de schepping en naar de toekomst. God is de totaal andere, die naam kun je alleen maar vertellen als een verhaal. Gooi die naam niet plat, dan wordt die naam tot een etiket. Die naam is ook vanouds bedoeld om `geroepen` te worden. De naam van God is in wezen een werkwoord; Ik zal er zijn`. En als God zegt; `Ik zal er zijn, kun je alleen maar zeggen; `God, hier ben ik`. God zegt; je hoeft Mij niet op te roepen, want Ik ben er al voordat jij er bent`. Zo zien we, wij kunnen God niet begrenzen.

1 comment on “De Vader van het alfabet”


 1. Wim vd Toorn says:

  Ha Joop weer een prachtig voorbeeld,van het hart van God.
  Zeg Jezus niet “U Naam ” woord geheillig,en als
  je dit zo leest zit daar heel veel liefde achter.
  Ik denk dat je dan nooit meer uitverteld raakt.
  Je houd geen dogma meer over maar wel de
  LEVENDE GOD DIE NOOIT ZAL LATEN VAREN DE WERKEN
  VAN ZIJN HANDEN.
  Ja Joop dan onstaat er echt een gesprek van hart tot hart,dat doet je hart opspringen van
  vreugde,en al luisterend en vertellend neem ,
  Vader ons mee naar Zijn Heerlijkheid, en dat
  gaat alle verwachtingen te boven.
  vr gr Wim

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

548119 bezoekers sinds 07-06-2010