De uitdrukking “Godsvrees”

20-01-2014 door Joop Neven

Is het zo dat de Bijbel zou vertellen hoe men in deze wereld braaf zou kunnen leven en daarmee eventueel een hemel of, als men niet braaf leefde, een hel kon verdienen. En dat God in dat spel dan meedeed, door veel met de mantel der liefde te bedekken. Is dat de Blijde Boodschap die de Bijbel verkondigd? De Bijbel is heel anders, het is vreemd hoe het in de loop der tijden verkeerd is gegaan. Daar is b.v de uitdrukking “Godsvrees” of die van de “schrikwekkende” grote daden van God.  Als je nu het woord “ vrees”voor God bekijkt, dan staat er in het Hebreeuws “jirah”, in de zin van jirath adonaj” als “vreze des Heren”. Nu is dit woord voor “vrees” in de stam hetzelfde als het woord voor “zien”. Wat bedoeld wordt, en waartoe de mens aangespoord wordt, is niet het beven voor een wispelturige, wraakgierige macht, maar het willen waarnemen van God om geïmponeerd te worden door de grootheid en de enorme diepte, om door dit alles te komen tot  een grote blijdschap. Zoals de Bijbel dat uitdrukt in Deut.6 vers 5: “Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht”. De meeste mensen kennen de Bijbel niet als mededeling van God, het ontbreekt de “jirah”, het willen zien door God geïmponeerd te worden. De mens wil zelf imponeren. De Bijbel is aan de mens gegeven om de enorme diepte van de Schepper te ontdekken en te zien. Het geloof is gebaseerd op deze “jirath adonaj”  op de “vreze des Heren”, d.w.z. op dat zien van wat God is en van wat God van Zichzelf vertelt.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

558866 bezoekers sinds 07-06-2010