De tijd, een harteklop

02-06-2014 door Dr. K.D. Goverts

In het Joodse denken wordt de tijd gezien als een soort bloeds­omloop, als een harteklop. Zo heb je het woord pa’am, bijvoorbeeld in Genesis 2. Het wordt meestal vertaald met ‘maal’, in de zin van ‘dit maal’. Adam zegt; ‘Dit is nu ditmaal vlees van mijn vlees’, of beter: ‘gebeente van mijn ge­been­­te’. Daar staat dus ook het woord pa’am. Het kan ook betekenen ‘moment‘.In het woord ‘moment’ zit de betekenis van beweging. Een beweging in de tijd, een scharnier, een ‘tijdsgewricht’. Vandaaruit gaat de zaak dus draaien.Bij Rosj ha-sjanah worden die gewrichten gesmeerd, zodat de zaak weer kan draaien.

Dat woord pa’am betekent dus: moment, keer, maar het betekent ook hart­slag. De tijd is dus als een hart. In het woord pa’am hoor je de tijd als het ware kloppen. Zo ziet de Joodse visie de tijd als het hart van de wereld. Het voortdurende kloppen geeft dus aan de wereld het leven. Het is dus een aaneengesloten keten, maar tegelijkertijd, omdat de har­te­klop iets op zich­zelf staands is, ook weer een keten van aparte, losse stukjes. Het is één stroom van leven, zonder onderbreking. Je zou kunnen zeg­gen, het hart wordt steeds geboren en sterft steeds. Zo gaat het ook met Rosj ha-sjanah. Het is het sterven en geboren worden van de jaren in successie. En successie wordt geregeld, als er iemand gestorven is, als het jaar gestorven is. En elk jaar heeft ook weer zijn eigen betekenis en functie. Zo is dat ook het geval met ieder uur. Het Hebreeuwse woord voor jaar is sjanah. Dat hangt samen met een woord, dat verdubbeling of herhaling betekent. Het woord sjanah kan ook verandering betekenen. Als er een nieuw jaar komt, wordt in wezen de scheppingsdaad her­haald. Daar­mee wordt ook de tijd vernieuwd en veranderd. De jaren volgen op elkaar, maar zijn nooit identiek.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

536661 bezoekers sinds 07-06-2010