De straf is geen doel op zichzelf.

22-09-2010 door Joop Neven

Paulus heeft geschreven, dat God ieder zal vergelden naar zijn werken {Rom.2vers 6}. Hij haalt hier Ps.62 vers 13 aan. Zo wordt in het O.T. gesproken over Gods gericht. Het is een werk van zijn goedertierenheid. Maar wat wordt er nu verstaan onder vergelding? Dat wordt in Ps7 vers 17 gezegd: God doet het kwaad terugkeren op het hoofd van de dader.”Het onheil dat hij stichtte, keert weder op zijn hoofd, en zijn geweld komt neer op zijn schedel” {Ps.7 vers 17}.Hij krijgt terug wat hij gedaan heeft. Het doel van de vergelding is duidelijk, de verdrukte wordt bevrijd uit het geweld waaronder hij lijdt. En de verdrukker wordt verbrijzeld, zó dat hij geen kwaad meer kan aanrichten. Tot zover is het éénvoudig. Wat is nu de toekomst van hen over wie Gods straffen komen. In Ezechiël 16 vers 43 wordt de ontrouw van Jeruzalem beschreven. “..maar door dit alles Mij tot toorn geprikkeld heb, zal Ik uw wandel op uw hoofd doen neerkomen” Dat is de vergelding. Maar daarmee is het doel van God met zijn gericht niet bereikt. Het doel is dat Jeruzalem zich schaamt; dat het vervuld wordt van afkeer van wat het gedaan heeft {zie vers 54 en 61, 63}. Dán kan Hij doen wat Hij al die tijd voor ogen had. Hij zal verzoening doen over alles wat Jeruzalem gedaan heeft. “opdat gij herinnering bewaart en u schaamt en gij wegens uw schande uw mond niet meer opendoet – wanneer Ik voor u verzoening doe voor alles wat gij gedaan hebt, luidt het woord van de Here Here {Ezech.16 vers63}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

559002 bezoekers sinds 07-06-2010