De naam Abraham

08-05-2013 door Joop Neven

De naam Abraham begint met het woord Ab, dat “vader”betekent. Vader is in het Hebreeuws Ab, een “aleph”en een “beth”. In feite kun je zeggen, alles begint vanuit het vaderschap. Zo staat daar Ab-raham, wat “verheven vader” betekent. En uitgerekend Abraham, deze “verheven vader”, heeft heel lang moeten wachten tot hij kinderen kreeg. Er gaan jaren overheen, totdat hij eindelijk de zoon der belofte in beeld komt.

Twee beloftes

Abraham krijgt twee beloftes.

–          De eerste belofte die Abraham krijgt, is de belofte van een land. Die omvat Genesis 12 t/m Genesis14

–          De twee belofte omvat Genesis 15 t/m Genesis 22 en gaat over de belofte van een zoon, oftewel een zaad.

Hier komt ook een woord naar voren dat een belangrijke rol speelt, namelijk het woord zaad. Het moet niet, zoals in veel vertalingen gedaan wordt, de ene keer worden vertaald met nageslacht, en een andere keer met nakomelingen of met nakroost. Door consequent, concordant te vertalen ontdek je de lijn van het zaad door de Bijbel heen.

“…en aan uw zaad…”

Dat zaad van Abraham kunnen we doortrekken tot in Galaten 3. Paulus spreekt hier van zaad in het enkelvoud, niet van zaden. En dat zaad is uiteindelijk de Christus. De lijn van hét zaad loopt uit op HET Zaad. Al Gods belofte aan Abraham, dus ook van het land, zijn ook aan Christus gegeven. In en door het Zaad krijgt alles zijn volle bestemming. “Indien gij nu zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen” {Galaten3:29}. Door hét Zaad is alleen de vervulling van de belofte mogelijk. Het Zaad Christus schenkt alles aan het zaad Israëls en de gelovigen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

478418 bezoekers sinds 07-06-2010