De letter taw,Jat en Kaph

30-05-2010 door Joop Neven

De laatste letter van het Hebreeuwse alfabet is de taw. Het won­der­lijke van de taw is, dat het de letter van de toekomst is.

Bij de vervoe­ging van de Hebreeuwse werkwoorden naar de toeko­men­­de tijd be­gin­­­nen die vormen altijd met een taw. Al die zinsneden uit de tien woorden: Gij zult  beginnen met een taw. ‘Gij zult’ is dus een openleggen naar de toekomst. Dat zult wil dus niet zeggen: je móet, maar het is meer een belofte. Heilig zul je zijn, want Ik ben heilig, is een belofte. De taw is dus een toekomstbelofte van leven en heiligheid en bevrij­ding

Jat en Kaph

“Zij grijpt met haar handen {jat} het spinrokken en haar handen {Kaph} houden de weefspoel” {Spreuken.31 vers 19}.

Hier staan in het Hebreeuws twee woorden voor “hand”. Het woord “jat” wordt gebruikt, als de nadruk valt op het daden doen. Het woord “kaph” wordt gebruikt, als de nadruk valt op het opendoen, het ontvankelijke, het omvatten; dat is de handpalm. God heeft handen die dóen en God heeft handen die omvatten. In dit vers zien we ook de schitterende beelden van spinrokken en weefspoel. Zo is God de grote Maker, die uiteindelijk dat hele borduurwerk van de wereldgeschiedenis gereed maakt. Hij is ook de grote Spinster, die alle draden weeft. Spreuken zegt: er is één grote Maker, die weeft de draden van heel deze wereld en de wereldgeschiedenis, van Israël en de volkeren. Het weefgetouw is in goede handen. Dat grote weefwerk van de wereld wordt uiteindelijk gereed gemaakt.

“Haar hand {kaph} breidt zij uit naar de ellendige, haar handen {jat} strekt zij uit naar de nooddruftige” {Spr.31 vers 20}

Daar heb je ook weer die twee woorden voor “hand”. We zien in deze verzen ook een chiasme {kruisstelling}, in de volgorde: vers 19a – 19b – 20a – 20b: jat-kaph-kaph-jat.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

564337 bezoekers sinds 07-06-2010