De kortste Psalm

18-03-2013 door Dr. K.D. Goverts

De geschenken der volkeren

Rav Kahana, een oude rabbi, vertelde: Toen rabbi Jisjma’el, de zoon van rabbi Jose, ziek werd, vroegen ze hem om uitspraken van zijn vader door te geven. Ze verza­melden verhalen over zijn vader. Rabbi Jisjma’el antwoordde: dit heeft mijn vader gezegd: ‘wat betekent: prijst de Eeuwige alle gij volkeren’. (Ps.117).

Looft de HERE, alle gij volken,

 prijst Hem, alle gij natiën;

want zijn goedertierenheid is machtig over ons,

en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. {Ps.117:1,2}.

Dit is de kortste psalm van het hele bijbelboek, maar er staat heel veel in.

Wat hebben de volkeren der wereld nu te zingen?

Rabbi Jisjma’el zegt dan: De tekst wil zeggen: prijst de Eeuwige alle volkeren om de macht en de wonderen die Hij heeft laten zien in hun bijzijn. Die volkeren zijn er­bij geweest. Ze worden opgeroepen om de Eeuwige te verheerlijken en dat heeft dan te maken met de goedheid die God aan Israël heeft getoond. Ze prij­zen God voor wat Hij aan Israël heeft gedaan, niet aan hen. Dat is een won­der­lijk lied. Ze zingen niet ‘God is goed voor ons’, maar ‘God is goed voor hen’. Als het voor mij niet is, is het in elk geval voor hen. De oude joodse wijzen zeg­gen: hoeveel te meer zal Israël dan moe­ten zingen. De volkeren zingen over iets waar ze zelf niet eens deel aan hebben, hoe­veel te meer zal Israël dan zin­gen, omdat ze de weldaden heb­ben ontvangen. De gojim prijzen God voor wat Hij in de loop van de geschie­denis heeft betoond en zij stonden er alleen maar bij en keken er naar. Ze hebben het niet zelf ondervonden, maar uit de verte ge­­­zien. En ze zingen hun liederen van dankbaarheid als toewij­ding en als een daad van trouw

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563623 bezoekers sinds 07-06-2010