De knecht Gods

28-08-2011 door Joop Neven

De rabbi van Apta kreeg de vraag: Er staat in het laatste deel van het vijfde boek van Mozes: “Zo stierf daar Mozes, de knecht des Heren”{Duet34 vers 5}. En wederom staat er in het eerste hoofdstuk va n het boek Jozua: “Het was na de dood van Mozes, de knecht des Heren” {Joz.1 vers 1}. Waarom wordt toch hier in het uur van zijn dood en na zijn sterven Mozes een knecht Gods genoemd, alsof daarmee iets nieuws werd aangebracht, daar toch reeds hoofdstuk na hoofdstuk va het voorafgaande wist te verhalen, hoe hij zijn Heer gediend had met zijn ganse hart en naar zijn gehele vermogen. De man van Apta verklaarde: “eer Mozes sterft, toont God hem van de top van de Nebo het land en spreekt tot hem: “Dit is het land dat ik Abraham, Izak, en Jacob onder ede heb beloofd” { Deut.34 vers 4}. Hierbij merkt Rasji op: “God zond Mozes heen en sprak: Ga en rapporteer aan de Vaderen dat ik nu mijn eed zal vervullen, die Ik hun heb gezworen”. Zo was dan ook in de dood Mozes de bode en getrouwe dienstknecht van God en hij stierf om dienst te doen in de eeuwigheid

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563553 bezoekers sinds 07-06-2010