De Joden, boodschappers van het Evangelie

28-09-2010 door Joop Neven

“Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefde om der vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk” {Rom.11 vrs 28-29}.

Paulus is in dit gedeelte bezig de heiden – christenen te doordringen van wat God met de Joden wil. Wat zien wij van de Joden? Vijandschap tegen het Evangelie. Het is vijandschap om uwentwil: zij is verwekt door de ontferming van God over de heidenen. Dat God zich over ons wil ontfermen, heeft het verzet gewekt van Israël. Maar zo zal het niet blijven. “Want”, schrijft Paulus, “onberouwelijk zijn de genadegaven en de roeping Gods”. Israël is door God geroepen om onder de volkeren de daden Gods bekend te maken, om zijn wonderen te vertellen {Ps.9 vrs12; 96vrs3; 105vrs2}. Als de roeping van God onberouwelijk is, dan is daarmee gezegd dan Israël die roeping éénmaal zal uitvoeren! Israël zal ontferming vinden. Evenals de heidenchristenen ongehoorzaam waren en nu ontferming gevonden hebben, zo zal het gaan met Israël, ook zij zullen als ongehoorzame ontferming vinden. De heidenen hebben hun rijkdom te danken aan Israëls ongehoorzaamheid.

Niets te klagen dus.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518648 bezoekers sinds 07-06-2010