De Heer is waarlijk opgewekt

30-03-2013 door Joop Neven

“….en deze zeiden: De Here is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen” {Luk.24:34}.

Een goede gewoonte is om op Paas-morgen elkaar te begroeten met; “de Heer is waarlijk opgestaan”, overigens, in de eerste eeuw van het christendom was het onder de gelovigen altijd de gewoonte om elkaar op deze manier te begroeten. Voor veel mensen is Pasen het feest van de paashaas en de eieren, getuige het journaal van acht uur. Dat we met Pasen gedenken dat Jezus uit de doden is opgestaan, is nauwelijks meer bekend. Toch is het geloof in de opstanding van Jezus nog altijd het hart van het evangelie. Tussen Petrus en Paulus ontstonden ook wel verschillen, maar in één ding waren zij zondermeer eensgezind: de opstanding van Jezus uit de doden. Petrus verkondigt op het Pinksterfeest in Jeruzalem de opstanding van Christus; “deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn” {Hand.2:32}. Paulus maakt de opstanding van Christus tot de basis van zijn evangelie; “Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt” {Hand.13:30}. Voor hem was de opstanding van Christus het bewijs, dat God een dag bepaald had waarop Hij de aarde zou oordelen {Hand.17:30,31} en het bewijs dat Gods kracht aan de gelovigen, die het Lichaam van Christus zouden vormen, was geschonken {Ef.1:19-23}.

In het boek Handelingen, merken we dat ook Paulus veel tegenspraak ondervond als hij het over de opstanding van Jezus had; “Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen..” {Hand.17:32}. Niets nieuws onder de zon dus. Paulus laat zien dat het geloof zonder vrucht is als Christus niet opgewekt zou zijn en zouden wij de beklagenswaardigste mensen zijn; “Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen” {1Kor.15:19}. Nog steeds in de opstanding de Boodschap van hoop en blijdschap. Paulus steekt ons een hart onder de riem door te zeggen; “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden” {1Kor.15:20-22}. De opstanding strekt zich uit over alle mensen, vanaf de eerste mens Adam, tot en met de mensen die na ons op aarde geboren zullen worden. De opstanding van Christus garandeert ons een prachtige toekomst.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

529281 bezoekers sinds 07-06-2010