De glimlach van God

21-09-2010 door Joop Neven

Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Voor velen is deze zin uit de geloofsbelijdenis het einde van de Bijbel. De Bijbel is uit, zegt men dan. Het laatste woord is gesproken. Een kleine kudden is voor eeuwig behouden en de rest val de duivel voor eeuwig toe. Vooral het woord “eeuwig” klinkt als een nachtmerrie. Helaas is de geloofsbelijdenis niet veranderd maar, het feit dan de Heer wederkomt houdt een nieuw begin in, waarop alles wacht. De gelovigen verwachten Hem {1Thess.1 vers 10}. Israël verwacht de opstanding, de hope Israëls {Hand.26 vers 6}. Ja, de ganse schepping wacht onvrijwillig in dienstbaarheid, in barensnood {Rom 8 vers 19-20}. God heeft een plan of voornemen der eeuwen {Efe.3 vers 11}. God heeft in de mensen een welbehagen. En dat woord “welbehagen” doet denken aan een glimlach, de glimlach van God! Geruststellend is dat God Zelf werkt naar een doel, een plan. Al leven wij nu naar een toespitsing van boosheid, mensenverheerlijking, misleiding. Al worden we door de leugen geregeerd, God heeft in de mensen een welbehagen en Zijn raadsbesluit zal volbracht worden en Hij zal al Zijn welbehagen ten uitvoer brengen. De glimlach van God werkt het wereldplan uit. Hij zal van deze chaos weer een kosmos maken.

Ik weet, hoe ’t vast gebouw van Uw gunstbewijzen,

Naar Uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen.

De hemel verheuge zich, de aarde juiche, want Hij komt om de aarde te richten. {Ps.96 vers 10-11}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

516738 bezoekers sinds 07-06-2010