De eenwording van de mens

08-08-2010 door Dr. K.D. Goverts

“Leer mij, Here uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen” {psalm 86 vers 11}.

Dit vers begint met het gebed om onderwezen te worden. Onderwezen te worden in Uw weg, dat is de weg die God Zelf gewend is te bewandelen. Dat is dus niet maar een weg, die God aanwijst of een weg die God dicteert, maar dat is een weg die God Zelf bewandeld. Als je bidt: “onderwijs mij uw weg”, dan is dat het gebed om navolger van God te mogen worden. “Opdat ik in uw waarheid wandele”. Of: “in uw trouw”. Het woord, dat hier vertaald is met “waarheid”, heeft als grondbetekenis: “vastheid”of “betrouwbaarheid”. Ons woord “amen”hangt ermee samen. “Ik wil wandelen in uw vastheid, in uw betrouwbaarheid”. David bidt om die grondhouding. Hij wil wandelen in diezelfde vastheid, waarin God wandelt. “Verenig mijn hart”, een merkwaardig gebed. Het gaat hier om de eenwording van de mens. De mens, die zo vaak verstrooid en verdeeld was, verlangt naar die eenwording. En als dat hart verenigd is, is het vervolg: “Om uw naam te vrezen”. Dat wil zeggen: dat je die Naam van God erkent, dat je Zijn wezen erkent. Dat vrezen heeft niets te maken met “bang zijn voor”, maar alles met het met je hele wezen erkennen van die Naam. Je wordt met ontzag en respect vervuld voor de Naam van God. De eenwording van de mens is één van de belangrijkste punten waar het God om gaat. God is ook één. God is onverdeeld, Hij is uit één stuk. Hij is volkomen een eenheid

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

479733 bezoekers sinds 07-06-2010