De betekenis van het woord Sjaddaj

30-05-2010 door Joop Neven

EL-Shaddai is de Almachtige God, die algenoegzaam is, de overvloedige Bron van leven, die alles schenkt wat tot leven en godsvrucht noodzakelijk is. Laat het duidelijk zijn: alleen een Almachtige God, die alle krachten beheerst en alles bezit, kan algenoegzaam zijn. De precieze betekenis van het woord “Sjaddaj” is vandaag de dag een onderwerp van discussie. De rabbijnen uit de eerste eeuwen van onze jaartelling leidden het af van twee Hebreeuwse woorden: het eerste “sja” betekent “wie”; het tweede “daj” betekent “voldoende”. Naar hun opvatting betekent de naam “Sjaddaj ” dus; “Hij die altijd voldoende is”, of “Hij die zelfgenoegzaam is”. Een andere afleiding die min of meer op dezelfde betekenis uitkomt, ziet het woord als verwant aan het Hebreeuwse woord “sjad”, dat 18 maal in het Oude Testament vertaald is door “moederborst”. “Sjaddaj” is dan “degene die liefheeft”, zoals een vrouw haar zuigeling {Jes.49 vers 15}. Sjaddaj is dus de God die de mens tegemoet komt in Zijn ondersteunende kracht. Telkens wanneer de Jood deze naam uitsprak, dan herinnerde dat hem eraan dat elke goede gave en elk volmaakt geschenk van Hem, de Sjaddaj, de Almachtige, vandaan komt, dat Hij nooit te vermoeid is om Zijn barmhartigheid over Zijn volk uit te gieten en dat Hij meer gereed staat om te geven dan wij om te ontvangen.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518598 bezoekers sinds 07-06-2010