De aioon van de aioon

21-09-2010 door Joop Neven

“Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap” {Hebr.1 vers 8}.

Hier vinden we een woord, dat ons leert dat er twee toekomende eeuwen zijn en de vijfde de laatste is. Als je de Schrift onderzoekt, kom je tot de conclusie dat het grootste deel er van over Israël handelt. De brief aan de Hebreeën is aan de Hebreeën, die is aan Israël geadresseerd. Hebreeën 1 vers 8 moet je vanuit Israels standpunt verklaren. Wat is nu de eeuw {aioon} bij Israël?. Dat is de aioon, waarop de Profeten steeds het oog hadden en waarin Abrahams zaad het land zal beërven. “in der eeuwigheid” {Gen.13 vers 15}. Dat is het onderwerp van alle O.T profetieën. De profeten kennen geen hemel als erf-bezit, hun oog is gericht op de aarde, op het land {in het Hebreeuws is “aarde” en “land” hetzelfde woord}, Israël wonend in Kanaân onder een gezegende Vorst. Verder zien de profeten niet Toch is er een perspectief gegeven. Velen zien, dat er een “olam” en dan nog verder is. Dat houdt in, dat er “olanim” zijn. Tot Daniël wordt er gesproken van een “eeuwige gerechtigheid” {Dan.9 vers 24}. Letterlijk: gerechtigheid der olanim” Aan Maria verkondigt de engel, dat Christus regeren zal in de aionen. Hebreeën 1 vers 8 schijnt een citaat te zijn van Ps.45 vers 7, maar als je goed leest is er toch een verschil. Ps. 45 vers 7 zegt: “Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig,{lett: olam va ed; dat is “de eeuw en verder”} uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter”.Dat “en verder” is nog niet afgeperkt. In Hebr.1 vers 8 geeft de Schrift de grens aan: “Uw troon, o God, is in de aioon van de aioon”, dat is in de aioon voortvloeiend, volgend op Israëls aioon . Dan wordt de Koning gekend als God.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

546282 bezoekers sinds 07-06-2010