Wist u dat….?

Torah: wegwijzing

16-02-2016

Wist u dat? Torah betekent: wegwijzing. Je krijgt weer zicht op de dingen. Oor­spronkelijk heeft het woord Torah de betekenis in zich van zwan­­ger ma­ken, het baren van het leven, het voorbrengen van het le­ven. Door de To­rah raakt de mens ‘in verwachting’ in de diepste zin van het woord.

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

Zijn lied

27-10-2015

Wist u dat… “Des daags zal de Here zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn”. {Ps.42:9}. “zijn lied” sjiroh – meestal is het geschreven met een “waw” ו als suffix. Hier staat het met een “hee” ה aan het eind en dat is een wat zeldzamere vorm. De letter “o” […]

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

16-09-2014

Wist u dat….? De gebruikelijk naam van het laatste Bijbelboek Openbaring van Johannes strik genomen niet juist is? |Het boek begint met de woorden Apokalypsis Jésou Christou,  dat wil zeggen; Openbaring of onthulling van Jezus Christus

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

Tegenstander

05-02-2013

Wist u dat….? Op de meeste plaatsen betekent het Hebreeuwse woord  satan gewoon tegenstander, en een engel Gods en ook God Zelf zijn aldus beschreven

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

Het woord Zijner kracht

08-11-2012

Wist u dat…..? Hij draagt alle dingen door het woord Zijner kracht {Hebr.1:3}. Daarin hebben we het bewijs, dat de Zoon er nooit aan denkt, Zich op wat voor wijze dan ook, terug te trekken van Zijn in Hem geschapen schepping.

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

De Gemeente

05-11-2012

Wist u dat…..? de Gemeente, Het Lichaam van Christus er niet is omdat wij dat nu zo leuk vinden, en niet om christelijk onderdak te zijn. De Gemeente is er uiteindelijk voor de wereld. De Gemeente is dat deel van de wereld dat antwoord geeft. De Gemeente viert alvast wat er komen gaat. De Gemeente […]

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

Liefde

08-10-2012

Wist u dat….? Dat het woord liefde in het Hebreeuws “ahawah” is. De stam ervan is “haw”  is, en dat woord drukt een onvoorwaardelijke overgave en een aanvaarding uit. De liefde is afkomsig van Hem die hemel en aarde voltooien zal. God die ons Zijn liefde en genade schenkt en niet kijkt of je die […]

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

Exodus

26-09-2012

Wist u dat….? Het boek Exodus oorspronkelijk anders heet? In de Hebreeuwse Bijbel is het genoemd naar de eerste woorden van het eerste vers. En daar staat: dit zijn de namen. Oorspronkelijk heet dit boek : Namen. Het boek begint met: En dit zijn de namen…. Dat woordje `en` heeft het NBG weggelaten, ten onrechte. […]

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

God schrijft in, nooit uit

11-09-2012

Wist u dat…? God zorgt dat de mensheid en de Christus elkaar ontmoeten. En laten we niet hoogmoedig zijn door dat alleen op gelovigen te betrekken. “De Here telt bij het opschrijen der volken: deze is daar geboren” {Ps.87:6}. De Vader kent een ieder bij naam. Hij schrijft in, en nooit uit

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

de Schepping voltooid

06-09-2012

Wist u dat….? De schepping pas voltooid is als uit de veelheid weer de 1 is gekomen. Scheppen betekent dus: de 2 maken welke de veelheid meebrengt, die weer terugkeert tot de eenheid welke bestond vóór de schepping.

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Kracht uit zwakheid

Het was weer een mooie kerst. De dominee had een prachtige preek, de organist haalde alles uit de kast en het koor zette zijn beste beentje voor. De kinderen zaten perfect in hun herders- en engelenrol. Ouders en grootouders genoten trots mee. We zongen meer dan eens over vrede op aarde en in mensen een […]

367964 bezoekers sinds 07-06-2010