Studies van Dr. K.D. Goverts

Samuël, Sjemu’el, de naam van God

28-04-2019

“Daar waren priesters des HEREN, de beide zonen van Eli, Chofni en Pine­chas”  {1 Sam.1:3}.  Eli is hier priester. Ook de zonen vervullen daar het priesterschap. Een priester is er om te bemiddelen tussen God en mens. Een pries­ter is eigenlijk naar het Hebreeuwse woord Cohen een wederoprichter. In het Frans wordt wel gezegd: een reparateur. […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Om ieder mens volwassen te stellen in Christus

08-11-2018

Om ieder mens volwassen te stellen in Christus “Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn”{Kol.1:28}. Dat ‘in Christus‘ wordt vaak op een negatieve manier gelezen alsof dat wil zeggen: God heeft met joú niet zoveel op. Hij vindt […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | 1 Comment »

Geloof, liefde en hoop

08-11-2018

Geloof, liefde en hoop “Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde, die gij al de heiligen toedraagt, om de hoop, die voor u is weggelegd in de heme­len” {Kol.1:4,5a}. ‘Geloof, hoop en liefde’ is een trits, een drieslag die ons heel bekend voor­komt, namelijk uit 1 Korinte 13. Alleen […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Een die een zoon is

05-11-2018

In de eerste verzen van Hebreeën 1, die we beschouwen als de toon­zetting van de hele brief, klinkt meteen al de kern­uitspraak: “God heeft in het uiterste der dagen gesproken in een zoon”. Opmerkelijk is hier, dat het be­paald lidwoord in de grondtekst ont­­breekt. Daarom vertale men: een zoon of die een zoon is. Dat […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Mozes en Noach in een tebah in de doodswateren

05-11-2018

Mozes en Noach in een tebah in de doodswateren Het woord voor kistje is tebah. Het woord dat hier gebruikt wordt voor dat kleine kistje wordt in de bijbel gehanteerd om twee keer een voor­werp aan te duiden. Dat is hier dat kistje, waar dat kleine jochie in ge­legd wordt, maar hetzelfde woord wordt ook […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Hij ontfermt Zich dus over wie Hij wil…

05-11-2018

Romeinen 9 vers 18 zegt: “Hij ontfermt Zich dus over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil“. En natuurlijk komt er dan een vraag op. Een vraag die niet tegen te houden is. Een vraag die Paulus daarom zelf opwerpt. Vers 19: “gij zult nu tot mij zeggen: wat heeft Hij dan nog […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Vergelden naar zijn werk  

24-10-2018

“Want Gij zult ieder vergelden naar zijn werk”  {Ps.62:13}. Hierbij komt dan vaak de negatieve associatie: je zult dus wel straf krij­gen. Het Hebreeuws heeft geen woord voor straffen. In dat ver­band wordt dan een woord gebruikt, dat eigenlijk corrigeren bete­kent. Bij het woord vergelden in bovenstaande tekst wordt vaak ge­dacht: God neemt wraak, gaat […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Zes watervaten

10-10-2018

“Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het reini­gings­­ge­bruik van de Joden” { Joh.2:6}. Joden, beter: Judeeërs. Het gaat steeds om die Judeeërs, dat zijn dus de mensen die bij Hem horen. Het zijn de zijnen. Hij kwam tot het zijne… Sommige uitleggers gaan dan uitrekenen hoeveel wijn er wel was, hon­der­den liters. Men […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Ik word niet beschaamd met het evangelie

06-10-2018

Ik word niet beschaamd met het evangelie Bij Romeinen 1:16 staat er in de NBG-vertaling er boven: “De kern van de brief”. Dat kan niet missen, wat dat be­treft kun je niet verdwalen. En wat is nu de kern van de brief? En dan zegt Paulus: “Want ik schaam mij het evangelie niet” {Rom.1:16}. Ei­genlijk […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | 1 Comment »

Die zal Ik vloeken

13-09-2018

Die zal Ik vloeken’ – Gen.12:3. Chourequi vertaalt: te schande maken. Allen die jou kleineren, zal Ik te schande maken. Die worden, om zo te zeggen, in hun hemd gezet. De aard­bodem wordt vervloekt In Genesis 3 lezen we, dat de aard­bodem vervloekt wordt. Hier zit je met een heel ander beeld. Eigenlijk wordt dat […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563997 bezoekers sinds 07-06-2010