Studies van Dr. K.D. Goverts

Je naam komt vanuit de hemel.

18-04-2018

Je krijgt een naam, een identiteit. Een naam is in het Hebreeuws sjem. Dit heeft ook te maken met sjamajim, wat hemel(en) be­tekent. Een naam komt dus uit de hemel. Je wortels zijn ook in de hemel. Dat zeg­gen de rabbijnen ook: een mens is een boom met zijn wortels in de hemel, dan draag je vrucht […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | 1 Comment »

Ruimte scheppen

14-02-2018

“In den beginne schiep God de hemel en de aarde” {Gen.1:1}. Dat is één tekst en daar zit al zoveel in. Het eerste wat opvalt is, dat het in Genesis 1 gaat over het scheppen van God. Scheppen is in het Hebreeuws dat prachtige woord bara. Bara kan bete­ke­nen: vorm geven aan wat vormeloos is. […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Exegese van Psalm 1

11-12-2017

Psalm 1 is de deur tot heel het boek van de Psalmen. Hier wordt de mens uitge­no­digd om het heiligdom binnen te treden. Het boek dat de strijd be­schrijft waar de ‘rechtvaardige’ vaak doorheen gaat. Dit eerste boek be­schrijft tevens twee gestalten: de recht­vaardige (de ‘tsaddiq’) en de god­deloze (de ‘rasja’). De ‘tsaddiq’ is de […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Toorn in de Bijbel is vaak creatieve woede.

13-11-2017

Toorn in de Bijbel is vaak creatieve woede. Als God goed kwaad wordt, kan er iets goeds uit voortkomen en zo is het bij de mens ook. Uiteraard heb je ook een woede, die een afbre­kend effect heeft, een blin­de woede. De Joodse denker Ernst Bloch sprak van de toorn van de hoop. Jezus had […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Ombonden door de koorden van Gods liefde

03-10-2017

Cliff Barrows (onlangs overleden op 93-jarige leeftijd) had altijd de lei­ding van de zang in de samenkomsten van Billy Graham. Zijn dochter vertelt in de rouwdienst: Vader had heel bijzondere han­den; hij kon alles maken wat hem voor ogen stond. Maar, zegt ze, de han­den van mijn vader waren ook biddende handen. Er is in […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | 1 Comment »

Het woord des HEREN geschiedde uitdrukkelijk tot Ezechiël

02-10-2017

Ezechiël is ook een van de profeten van de ballingschap. “In het 30e jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik temid­den der ballingen aan de rivier de Kebar was, werd de hemel geopend en zag ik gezichten van Godswege {Ez.1:1}. De naam Kebar betekent ‘lang geleden’, de rivier van […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Het geheim van het woord Elohim

25-09-2017

In de Hebreeuwse bijbel is ’elohim het gebruikelijke woord voor ‘God’. Wat is er nu aan de hand met het woord ’elohim? Dat wordt door de oude joodse uitleg als volgt verklaard: Het woord ’elohim kun je in feite in twee woorden splitsen. Het eerste gedeelte van ’elohim is ’ellèh. Het tweede gedeelte is mi. […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Over wie  Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen.

20-09-2017

“Wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet! Want Hij zegt tot Mozes: Over wie  Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen, en jegens wie Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn”{ Rom. 9:14-16} En deze tekst wordt ook vaak misbruikt. Dan wordt de tekst als volgt gelezen: Weet je […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Een diepe slaap

24-07-2017

Genesis 2:21-24. “Toen deed de HERE God een diepe slaap op de mens vallen; en ter­wijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees”  {Gen.2:21}. Een motiefwoord in deze episode is het woord vlees (basar). Dat woord komen we vier keer tegen: aan het begin en aan het […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De vrouw is geen afsplitsing van de man.

24-07-2017

Wat opvalt is, dat voor de mens drie zelfstandige naamwoorden wor­den gebruikt: adam (mens), sachar (mannelijk) en lekevah (vrou­we­lijk). Daar­naast worden er voor die mens twee voornaam­woor­­den ge­bruikt, namelijk: hen en hem. Daarom is het belangrijk te con­sta­te­ren, dat adam niet betekent: de man. De vrouw is geen afsplitsing van de man. Als je veronderstelt, […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | 1 Comment »

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

465361 bezoekers sinds 07-06-2010