Studies van Dr. K.D. Goverts

Zes watervaten

10-10-2018

“Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het reini­gings­­ge­bruik van de Joden” { Joh.2:6}. Joden, beter: Judeeërs. Het gaat steeds om die Judeeërs, dat zijn dus de mensen die bij Hem horen. Het zijn de zijnen. Hij kwam tot het zijne… Sommige uitleggers gaan dan uitrekenen hoeveel wijn er wel was, hon­der­den liters. Men […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Ik word niet beschaamd met het evangelie

06-10-2018

Ik word niet beschaamd met het evangelie Bij Romeinen 1:16 staat er in de NBG-vertaling er boven: “De kern van de brief”. Dat kan niet missen, wat dat be­treft kun je niet verdwalen. En wat is nu de kern van de brief? En dan zegt Paulus: “Want ik schaam mij het evangelie niet” {Rom.1:16}. Ei­genlijk […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Die zal Ik vloeken

13-09-2018

Die zal Ik vloeken’ – Gen.12:3. Chourequi vertaalt: te schande maken. Allen die jou kleineren, zal Ik te schande maken. Die worden, om zo te zeggen, in hun hemd gezet. De aard­bodem wordt vervloekt In Genesis 3 lezen we, dat de aard­bodem vervloekt wordt. Hier zit je met een heel ander beeld. Eigenlijk wordt dat […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Het begrip mo’ed

12-09-2018

Het begrip mo’ed Het is opmerkelijk, dat één van de Hebreeuwse woorden voor tijd, waarin dat begrip ook wordt uitgedrukt, mo’ed is. Dat woord mo’ed kan een paar betekenissen hebben. De belangrijkste betekenis is: de afgesproken tijd. Je hebt dus pas een mo’ed, als je twee partners hebt, twee bondgenoten, twee die daar bij betrokken zijn. […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Genade in het scheppings-verhaal

12-09-2018

Genade in het scheppingsverhaal Als je het scheppingsverhaal leest, proef je daar al in: God is een genadig God. Want daar valt er niets te verdienen, want daar is er nog niets. En als er dan nog helemaal niets is, wat gaat God dan doen: spreken. En dan staat er: ‘En God sprak: … er […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De tempel wordt gebroken

09-09-2018

De tempel wordt gebroken Pilatus heeft af en toe dingen gezegd, waarvan je het idee hebt: hij heeft wel iets meer geweten. Of misschien ook wel iets dieper aangevoeld. De tempel afbreken, daar zit een heel diepe betekenis in. In wezen zou je dan terug moeten gaan naar het boek Exodus. Waarom was er nu […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De twee bokken op Grote Verzoendag

09-09-2018

De twee bokken op Grote Verzoendag Op de Grote Verzoendag werden er twee bokken ten tonele gevoerd. De ene bok werd dan de zondebok en deze werd de woestijn in gezon­den. De andere bok werd geofferd. Maar hoe hebben ze nu hun keus bepaald tussen die twee bokken? En dan zegt Aäron: Dat weet ik […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Je naam komt vanuit de hemel.

18-04-2018

Je krijgt een naam, een identiteit. Een naam is in het Hebreeuws sjem. Dit heeft ook te maken met sjamajim, wat hemel(en) be­tekent. Een naam komt dus uit de hemel. Je wortels zijn ook in de hemel. Dat zeg­gen de rabbijnen ook: een mens is een boom met zijn wortels in de hemel, dan draag je vrucht […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | 1 Comment »

Ruimte scheppen

14-02-2018

“In den beginne schiep God de hemel en de aarde” {Gen.1:1}. Dat is één tekst en daar zit al zoveel in. Het eerste wat opvalt is, dat het in Genesis 1 gaat over het scheppen van God. Scheppen is in het Hebreeuws dat prachtige woord bara. Bara kan bete­ke­nen: vorm geven aan wat vormeloos is. […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Exegese van Psalm 1

11-12-2017

Psalm 1 is de deur tot heel het boek van de Psalmen. Hier wordt de mens uitge­no­digd om het heiligdom binnen te treden. Het boek dat de strijd be­schrijft waar de ‘rechtvaardige’ vaak doorheen gaat. Dit eerste boek be­schrijft tevens twee gestalten: de recht­vaardige (de ‘tsaddiq’) en de god­deloze (de ‘rasja’). De ‘tsaddiq’ is de […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

479912 bezoekers sinds 07-06-2010