Studies van Dr. K.D. Goverts

Wandelen op de zee

05-10-2020

“….en de zee werd onstuimig, daar er een harde wind woei. Toen zij dan vijfentwintig of dertig stadiën hadden geroeid, zagen zij Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd”{Joh 6 vers 18-19}. Een ander voorbeeld: het wandelen op de zee. De zee is vanouds in de Tenakh […]

Gepost in Artikelen, Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Charoet en cheroet – gegrift en vrijheid

06-04-2020

“De tafelen waren het werk Gods en het schrift was het schrift Gods, op de ta­fe­len gegrift”.  {Ex.32:16} Charoet (twrx) = gegrift. Cheroet (rwrx) = vrijheid. ‘Gegrift op de tafelen’ en ‘Vrijheid op de tafelen’. De tafelen zijn het handvest van de vrijheid. Op die tafelen staat jouw bevrijding, daar staan de woorden van de […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Samuël, Sjemu’el, de naam van God

05-08-2019

“Daar waren priesters des HEREN, de beide zonen van Eli, Chofni en Pine­chas” {1 Sam.1:3}. Eli is hier priester. Ook de zonen vervullen daar het priesterschap.Een priester is er om te bemiddelen tussen God en mens. Een pries­ter is eigenlijk naar het Hebreeuwse woord Cohen een wederoprichter. In het Frans wordt wel gezegd: een reparateur. Hij […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Het mannelijke aspect in het priesterschap

28-05-2019

“Allen die van het mannelijk geslacht zijn onder de priesters, zullen het eten; op een heilige plaats zal het gegeten worden; het is allerheiligst” {Lev.7:6}. Alleen zij, die uit de mannelijke lijn van Aäron voortkwamen, waren de pries­ters. Zij bedienden dus de offers. Zij mochten daar dus ook van eten. De vrouwen van de priesters […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

God legt zijn heerlijkheid in de mens

26-05-2019

“Opdat Hij u geve, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te wor­­den door zijn Geest in de inwendige mens”. {Ef.3:16}. Die heerlijkheid is bij Paulus die bron. Die heerlijkheid is de lichtglans, maar ook de bron van zijn wezen. Heerlijkheid is, je zou kunnen zeggen, je bestemming. Heerlijkheid is, dat je bent […]

Gepost in Artikelen, Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Toekomst en thuiskomst

26-05-2019

Toekomst is thuiskomst Mijn eindtijd-visie wordt steeds korter. Ik kan hem nu in drie woor­den zeggen: Toekomst is thuiskomst. Dat is in wezen het hart van het hele boek Openbaring: toekomst is thuiskomst. Maar dan wel thuiskomst in dub­be­le zin. Mensen komen thuis bij God en God komt thuis bij mensen. Want daar gaat het […]

Gepost in De Verdieping, Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Een Zoon is iemand, die het hart van de Vader leert kennen.

29-04-2019

`Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en nie­mand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie het de Zoon wil openba­ren` Matt.11:27|. Dit is een van de meest fundamentele uitspraken, die Jezus heeft gedaan over zijn geheim. Ik kan doen wát Ik doe, omdat alle […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De benee Jisra’el en de be­nee Adam

28-04-2019

De benee Jisra’el en de be­nee Adam. Letterlijk: ‘de kinderen Israëls’. Het Hebreeuws heeft geen woord voor ‘Israëliet’. Dat is op zich al heel veel­zeggend. Het Hebreeuws kent wel de woorden Moabieten, Ammo­nie­ten, enzovoort, alleen het woord Israëlieten wordt niet gebruikt. Je kunt het volk Israël dus niet op één hoop gooien bij al die andere […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De lichtopening in de ark

28-04-2019

“Deze zal ons troosten”  staat er dan.“Gij zult in de ark een lichtopening maken”  {Gen.6:16}. Dat woord zohar komt uit Genesis. In Genesis 6 staat, dat Noach de opdracht krijgt om de ark te bouwen. Noach is een prototype van de mens zoals God die bedoelt. De naam Noach betekent rust.Als je het woord Noach […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Velen of allen

28-04-2019

“Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer ve­len overvloedig geworden”  {Rom.5:15}.  Zeer velen In deze tekst lees […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

559508 bezoekers sinds 07-06-2010