Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 21

09-08-2011

HOOFDSTUK 1 1 We willen eerst onze aandacht richten op het gedeelte van de verzen 1 tot en met 10. God heeft zijn volk niet verstoten. In feite zijn we dus bij hoofdstuk 11:1 weer terug bij het uitgangspunt. God heeft zijn volk niet verstoten Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 22

08-08-2011

Tot­dat de volheid der heidenen binnengaat Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig la­ten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, tot­dat de volheid der heidenen binnengaat, – Rom.11:25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 23

07-08-2011

ROMEINEN 12     Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw re­de­lijke eredienst. – Rom.12:1. ‘Ik vermaan u dan’. Dit is een heel positieve uitspraak. Hier staat het woord paraklario, dat ‘erbij roepen’ betekent. Hier hangt ook […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 24

06-08-2011

Eén lichaam en vele leden Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle de­zelfde werk­zaam­heden hebben, – Rom.12:4. Je hebt dus één lichaam en vele leden. Die leden hebben niet dezelfde ‘praxis’. zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk le­den ten opzichte van elkander. […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 25

05-08-2011

HOOFDSTUK 13 De houding ten op­zichte van de overheid Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 26

04-08-2011

Hoofdstuk 14 De zwakke zult gij onthalen in het geloof Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen. Rom.14:1. Dengene nu, die zwak is in het geloof, neemt aan, maar niet tot twistige sa­menspre­kin­gen. – SV. Je kunt die tekst op twee manieren lezen. Het opmerkelijke is, dat in de grond­tekst […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 27

03-08-2011

Hoofdstuk 15     De gevoeligheden der zwakken verdragen Wij, die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet ons­­zelf behagen. – Rom.15:1. Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, en niet ons­zelven te behagen. – SV. ‘Wij, die sterk zijn, moeten (letterlijk vertaald) de zwakheden (eigenlijk: wij, die […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 28

02-08-2011

Verdriet en vertroosting trekken samen op Levinas heeft ook een arti­kel geschreven over het zinloze lijden, het nut­teloze lijden. Dat is er soms ook. Het is er maar al te vaak. André Neher zegt: de hoop bevindt zich in die vier ellen van het echec. Zij deelt daar­van het brood en de ellende. Zij is […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 29

01-08-2011

Hoofdstuk 16 Het is heel opmerkelijk dat de zinsnede van vers 33 van hoofdstuk 15 weer terugkomt in hoofdstuk 16: De God nu des vredes zij met u allen! Amen. – Rom.15:33. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u! – Rom.16:20. […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

536833 bezoekers sinds 07-06-2010