Korte stukjes

De enige God

01-02-2013

Een Joods auteur uit de vorige eeuw (André Chouraqui, 1917-2007) heeft het volgende gezegd: “De enige God is de God van het leven, altijd overwinnaar. De dood doet zijn werk met Zijn toestemming en is niet meer dan voorlopig. Tenslotte zal Elohiem, God van het leven, de dood verzwelgen en voor eeuwig overwinnen. Dat besef […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Die dag zal komen, brandend als een oven

01-02-2013

“Voorwaar, Ik, de HERE, ben niet veranderd (sjinnuj – met een sjin = de veran­de­ring), en gij kinderen van Ja­kob, zijt niet verteerd (beëindigd, ten einde ge­ko­men) {Mal.3:6}. Dus het is een vuurgloed, maar niet om de mens te verteren, maar om de mens ‘uit te smelten’. Dat is de smeltkroes van de genade. Net […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Toen formeerde de Here God de mens

28-01-2013

Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de le­vensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. – Gen.2:7. God blaast zijn eigen Geest in de mens, maar daarmee dus ook in de he­le wereld, want de mens is het hart van de wereld. God […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Het hoofd

15-12-2012

“Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God” {1Kor.11:3}. Het woord “hoofd” dat in de tekst gebruikt wordt duidt zowel in het Grieks, als in het Hebreeuws, waar het van afgeleid is, niet op “baas”. […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Uit geloof tot geloof

02-12-2012

Gezien het tekstverband heeft Paulus met de uitdrukking uit geloof tot geloof bedoeld: uit  het geloof van Jezus (bron) tot  het geloof van ons (ontvangers). Zo staat het ook in Romeinen 3:22: door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven. De gerechtigheid Gods, die aan het geloof van Jezus ontspruit, valt ten deel […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

God schiep de mensheid voor Zichzelf

08-11-2012

God schiep de mensheid uitsluitend voor Zichzelf als bron van vreugde; dus niet voor een uiteindelijke dood. “Want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen” {Openb.4:11}. Adam Clarke maakt de volgende fijnzinnige opmerking over dit Bijbelgedeelte: “Hij heeft alle dingen geschapen tot zijn vreugde en om dezelfde reden […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Houd de Opgestane in gedachten

23-10-2012

“Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie” {2Tim.2:8} “Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt” is geen letterlijke weergave van de grondtekst. Paulus schrijft: “Houdt voordurend in gedachten Jezus Christus, opgewekt zijnde uit de doden uit het zaad van David, naar mijn evangelie”. […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Sommigen prediken Christus uit nijd en twist…

18-10-2012

“Sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist, maar anderen doen het met goede bedoeling”  {Filp.1:15}. Jammer genoeg verkondigen niet alle christenen het woord op de juiste wijze. Sommigen predikten de Christus “uit nijd en twist” {Grieks: die phtonon kai erin}, anderen daarentegen “met goede bedoeling” {Grieks: di’eudokianI, d.w.z. uit welwillendheid}. Volgens vele commentaren […]

Gepost in Korte stukjes | 2 Commentaren »

Dit alles om Hem te kennen

17-10-2012

{Dit alles}om Hem te kennen en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap aan Zijn lijden, of ik, aan Zijn dood gelijkvormig wordende {Filip.3:10}. “Om Hem te kennen”merkt Paulus op. De apostel is bezig om uit te leggen, waarom hij zijn vroegere “winst” had prijsgegeven. Het was om de Messias te leren kennen. De kenneis […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

niet ontkleed, maar overkleed

12-09-2012

“Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaart, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden” {2 Kor. 5 vers 4}. 2 Kor.5 staat lijnrecht tegenover Fillp.1. In 2 Kor.5, {in de Handelingen periode} begeert Paulus niet ontkleed te worden, want sterven is daar geen […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

536642 bezoekers sinds 07-06-2010