Korte stukjes

Eeuwige zonde

18-11-2013

“…..maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan een eeuwige zonde. {Marcus 3:29}. In bovenstaande vers is sprake va het eeuwig oordeel. Dat treft hen die de Geest lasteren. “Maar voor wie gelasterd zal hebben tegen de heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

ha-Maqom

24-09-2013

Eén van de mooie rabbijnse titels is ha–Maqom; God is De Plaats. Hij is de plaats, waar een mens thuiskomt, vergelijk daarmee het woord Mokum. Bij God kom je thuis, ben je eindelijk op je plaats. Z­on­­der God blijf je een balling, een zwerver. Aan de ene kant kun je zeggen: God heeft vele namen […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Gaan miljoenen mensen voor eeuwig verloren?

14-08-2013

Een citaat van ds. Okke Jager, die de titel draagt: “Gaan miljoenen mensen voor eeuwig verloren?”: Veel gelovigen konden alleen aan een hel geloven, omdat ze er nooit diep over nadachten. Bij brandgevaar zouden ze hun buurman direct waarschuwen, maar tegelijk geloven ze, dat hij voor eeuwig verdoemd is. Of geloven ze het eigenlijk niet? […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

God komt pas echt thuis als…

15-07-2013

Een mens heeft God nódig; een mens wordt pas compleet met God, an­ders zit hij in een isolement. Daar zal iedereen het wel over eens zijn. God heeft de mens nodig. Daar moet je dan wellicht wat langer over nadenken, maar het is wel een heel wezenlijk punt. God heeft ú nodig. Hoe zou er […]

Gepost in Korte stukjes | 1 Comment »

Worden Christenen wedergeboren onder Paulus’ Evangelie?

25-06-2013

Worden Christenen werkelijk wedergeboren onder Paulus’ Evangelie? Of is die uitdrukking alleen toepasbaar op Israël? Dat is een vraag die gesteld werd. Even terzijde: geheel Israël zal gered worden {Rom. 11:26-29} volgend op het moment dat Christus Zijn voeten zal plaatsen op de Olijfberg. Daarom lezen we in Jesaja 66:8 wat Jezus zei tot Nicodemus […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Is Zijn liefde mislukt?

17-06-2013

Als God liefde is: Waarom zou Hij dan de voorwerpen van Zijn liefde vernietigen, of ze verdoemen tot een eeuwig verblijf in de hel? Is Zijn liefde mislukt? Of houdt Hij slechts van een enkeling? Als God almachtig is: Waarom zou Hij dan niet iedereen kunnen redden?  Is de wil van een mens sterker dan […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

De naam Abraham

08-05-2013

De naam Abraham begint met het woord Ab, dat “vader”betekent. Vader is in het Hebreeuws Ab, een “aleph”en een “beth”. In feite kun je zeggen, alles begint vanuit het vaderschap. Zo staat daar Ab-raham, wat “verheven vader” betekent. En uitgerekend Abraham, deze “verheven vader”, heeft heel lang moeten wachten tot hij kinderen kreeg. Er gaan […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

De mens hoort van huis uit bij God

07-04-2013

“die de echtvriend van haar jeugd verlaat en het verbond van haar God vergeet;” {Spreuken 2:17}. De Statenvertaling zegt: de Leidsman van je jeugd. Het Hebreeuwse woord Pwla (aloef), dat hier dan vertaald is met “echtvriend” of “Leidsman” hangt samen met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de alef . En de alef representeert […]

Gepost in Korte stukjes | 1 Comment »

Zomaar een bemoediging

03-04-2013

Ik, Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen Verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde onder U; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des Heren, en Ik ben God {Jesaja 43:11,12}. ‘Ik ben geen vreemde’ Je kent MIJ toch? Je hoort toch bij MIJ? Je […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Verloren

17-03-2013

“Verloren” Het woord “verloren” heeft een kracht in zich ten gunste van de leer van de universele genade en redding. Mensen zouden niet “verloren” kunnen gaan als ze niet van God zouden zijn. Het zou onmogelijk zijn dat een mens verloren gaat die bij niemand hoort. Wanneer God dan ook over zondaren spreekt als “verloren,” […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

545669 bezoekers sinds 07-06-2010