Korte stukjes

Zakar en kameel – 227

21-05-2015

De getalswaarde van het woord zakar (gedenken) is 227. Zajien =7 {ז}; kaf=20{כ}; reesj=200 {ר}. Als je de volle waarde van de gimel, de kameel, optelt, heb je ook 227. Dus het gedenken is de kameel, waarop je kunt rijden door de woestijn. Zo ga je door de woestijn van de wereld en de ka­meel, het […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Liefde – ahawaah

07-05-2015

Het Hebreeuwse woord voor “liefde”is “ahawaah”: אהבה De totale getalswaarde hiervan is 13 {1+5+2+5}. De Bijbel leert, dat God liefde is: “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde”{1Joh.4 vers 8}, en “En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde […]

Gepost in Korte stukjes | 3 Commentaren »

Een veelverige rok

04-05-2015

Veelkleurig. Als God iets doet, is het altijd veelkleurig. Waar denk je aan bij God: aan kleur! Er zijn nogal wat mensen, die aan zwart denken, als God in hun gedachtewereld komt. Zwart is de afwezigheid van alle kleur. Anderen denken: bij God hoort grijs. Niet zwart, niet wit, niet kleurrijk, maar ergens er tussen […]

Gepost in Korte stukjes | Comments Off on Een veelverige rok

De vijf gestalten van de ziel

02-02-2015

In de rabbijnse leer worden vijf aspecten van de ziel onderscheiden.   1. Nèphesj betekent ziel, maar ook identiteit, persoonlijkheid. Nèphesj betekent ook het leven in deze zichtbare, natuurlijke wereld   2. De Ruach is je geest. Dan ben je al iets meer in de richting van de we­reld van God. De ruach is datgene wat […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Bidden met wijd uitgespreide ar­men

01-12-2014

“Zo wil ik U prijzen (zegenen) mijn leven lang, in uw naam mijn handen opheffen” {Ps.63:5}. Wat betekent nu je handen opheffen? Waarom hef je je handen op? In samenkomsten zie je soms een hand omhoog gaan, soms twee han­den en soms helemaal niet. Soms gaat het heel spontaan en soms gaat het wat houterig. Het […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Hoe vertaal je “eeuwig”?

27-05-2014

“En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben ge­bracht als de sterren, voor eeu­wig en altoos”. En daaraan vooraf staat: “Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, de­zen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrij­zen” {Dan.12:2-3}. Dat woord […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Hij is vóór alle dingen

03-05-2014

Deze uitspraak is al zo indrukwekkend!Hij is vóór alle dingen. Hij is het begin vóór alle begin. Dat zijn nu de fundamenten.Soms kan één regel je leven weer op nieuwe grond, op hoger grond zet­ten. Soms kan een enkele zin je opeens de ogen openen. Hij is vóór alles uit en alle dingen hebben hun […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Driemaal heilig

12-03-2014

God is één, maar Hij laat Zich niettemin op meerdere wijzen kennen. Meer dan eens lezen we: “de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob”. Waarom niet veel korter: “de God van Abraham, Izaäk en Jakob”? Het gaat toch om één God? Jawel, maar de drie aartsvaders kenden ieder God […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Scheppen is ruimte scheppen

19-12-2013

Eén van de betekenissen van dat Hebreeuwse woord scheppen, bara’ is: “ruimte scheppen”. Hetzelfde woord wordt gebruikt voor: “bomen rooien”. Dan ga je ook ruim­te scheppen. Vóór de schepping er was, was God alles. Er was alleen maar God. God vervulde alles, er was verder niets. Maar dan zegt God: Ik wil niet alléén zijn. […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Een voorbeeld van verkeerd vertalen

27-11-2013

Een voorbeeld van verkeerd vertalen of uitleggen, vinden we in Mattheüs 24:40-42: “Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Waakt dan; want gij weet niet, in […]

Gepost in Korte stukjes | 1 Comment »

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

572191 bezoekers sinds 07-06-2010