Korte stukjes

Liefde stelt geen vragen

20-09-2016

De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Dat is een eindeloos verhaal. Die Samaritaan stelt geen vragen. Liefde stèlt geen vragen. Dat kun je natuurlijk ook moeilijk, als ie­mand daar half­dood ligt. En dan samen naar de herberg. De Sama­ri­taan naast de ezel en de Jood er bovenop. Zo komen ze samen thuis. Als je een […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Wij zijn van zijn geslacht

02-05-2016

“Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse opper­vlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toe­ge­meten tijden en de gren­zen van hun woonplaatsen bepaald”. opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Wee u

04-04-2016

Dat heeft in de Bijbel een andere betekenis dan er meestal aan ver­bon­den wordt. Het is géén dreigement. Het betekent eigenlijk: ik houd mijn hart vast voor je. Het is eigenlijk een uitroep van medelij­den of zelfs van ontzetting. In het boek Openbaring zien we dat woord weer terug. Zo bijvoorbeeld ‘Wee de aarde en […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Liefde

23-03-2016

Liefde is een verschrikkelijk avontuur. God begon daarmee en God begint daarmee elk moment opnieuw. God is vertwijfeld en men kan Hem niet helpen. Liefde laat zich niet dwingen. Zoals in het Hooglied gezegd wordt: “maak de liefde niet wakker, tot het haar behaagt”. Om wanhopig van te worden, die blinde, die ongehoorzame, die niet […]

Gepost in Korte stukjes | 1 Comment »

Het Joodse denken

20-01-2016

Het Joodse denken heeft altijd gezegd: de Torah betekent, hoe je van God uit ge­zien wordt. Hoe de Eeuwige jou ziet, dat is veel mooier. Vijf boeken lang zegt Hij: zo zie Ik jou. Daarom zijn het ook de vijf boe­­­ken van de genezing, of de vijf boeken van de barmhartigheid. Het zijn ge­nezende verhalen. […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Diens bloed zal vergoten worden

07-01-2016

“Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergo­ten wor­den, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt”. {G­en.9:6}. Dit is een opmerkelijke uitspraak. Dit is in de ogen van God een ongelooflijk diepgaande zaak. “Diens bloed zal door de mens vergoten worden”. Theoretisch is deze vertaling mogelijk. Het nadeel van deze verta­ling […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Zand en ziekte

12-10-2015

In het Hebreeuws heb je het woord cholèh, dat ziekte bete­kent. De Joodse den­kers hebben erop gewezen, dat er hier een verband ligt met een ander Hebreeuws woord: chol, dat zand betekent. Dan zie je het verband: als je in­nerlijk ziek bent, dan is je innerlijke leven als los zand. De samenhang is ver­­dwenen, en […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Die in de hemel zetelt, lacht

06-10-2015

“Die in de hemel zetelt, lacht” {Ps.2:4}. In deze Psalm lezen we niet zozeer de spotlach, maar veel meer de lach van het weten, het weten van het andere, waarom zou Hij, die in de hemel gezeten is, lachen? Niet omdat Hij het bespottelijk vindt, maar omdat Hij weet van iets anders, namelijk: “Ik heb immers […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Zakar en kameel – 227

21-05-2015

De getalswaarde van het woord zakar (gedenken) is 227. Zajien =7 {ז}; kaf=20{כ}; reesj=200 {ר}. Als je de volle waarde van de gimel, de kameel, optelt, heb je ook 227. Dus het gedenken is de kameel, waarop je kunt rijden door de woestijn. Zo ga je door de woestijn van de wereld en de ka­meel, het […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Liefde – ahawaah

07-05-2015

Het Hebreeuwse woord voor “liefde”is “ahawaah”: אהבה De totale getalswaarde hiervan is 13 {1+5+2+5}. De Bijbel leert, dat God liefde is: “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde”{1Joh.4 vers 8}, en “En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde […]

Gepost in Korte stukjes | 3 Commentaren »

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

427337 bezoekers sinds 07-06-2010