Hebreeuwse woorden

Gegrift en/of Vrijheid

30-05-2010

Iets over een rabbijnse uitlegmethoden. De methode Al Tigra. Dat betekent: lees niet. Oorspronkelijk schreef men alleen de medeklinkers en dan kon je wel een sin dubio staan over de vraag, welke klinkers daar tussen moesten. De Masoreten zijn daar heel nauwkeurig en gewetensvol mee bezig geweest. De “masoretische” tekst. Soms zit daar een dubbele  […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Gegrift en/of Vrijheid

Bewerken of dienen

30-05-2010

En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren {Gen.2 vers 15}.In het Hebreeuws staat niet “bewerken” maar “dienen” “Bewerken “is wezenlijk iets anders dan “dienen”. Als ik iets ga bewerken, ben ik de baas. Maar als ik de aardbodem moet dienen, […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Bewerken of dienen

Chèsèd

30-05-2010

Op deze site is al eens het Hebreeuwse woord “chèsèd” besproken. Het wordt in de N.B.G. vertaald met “goedertierenheid”, een vertaling die om verschillende redenen nogal ongelukkig is. Het woord betekent “verbondenheid” of  “trouw”. Maar er komt nog een ander aspect van “chèsèd” naar voren. Chèsèd duidt op een relatie. Het is goed te beseffen […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Chèsèd

Bidden

30-05-2010

Bidden is vanuit het Hebreeuwse grondwoord: beslissen. In het Hebr. staat dan het woord “hitpallel”, dat in wezen betekent: een beslissing nemen. Bidden is eigenlijk ook “denken” Bidden betekend ook, dat je de hoop vasthoudt, dat je blijft hopen. God wil zijn hoop uitspreiden over heel de schepping, dat is Gods besluit. Dat proclameert God. […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Bidden

Rechtvaardige

30-05-2010

Openb. 22:11 spreekt over hem; de “rechtvaardige” (de tsaddiq) “doe nog meer gerechtigheid” (tsedaqah). Van God wordt gezegd dat Hij tsaddiq is {Openb. 16:5}. De tasddiq is de mens die vrijwillig een last op zich neemt, de last om solidair te zijn met de ander, de vertrapte. De tsaddiq is degene die te veel doet, […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Rechtvaardige

Onschuld.

30-05-2010

Mij echter, om mijn onschuld {Hebr: toemi} steunt Gij mij, Gij stelt mij voor uw aangezicht, voor altoos {Ps.41 vers 13}. Het Hebreeuws woord voor: “Hoelang”, “wanneer” is: mataj “Sterven”: jamoet “Onschuld”: toemi We zien in deze woorden dezelfde letters. In de eeerste twee zien we de letters “m” en “t”. In het woord “toemi” […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Onschuld.

Volledig.

30-05-2010

Een klein Hebreeuws woord. “Tamiem”. De vraag doet zich dan voor, hoe je dit woord nu moet vertalen. In de gebruikelijke vertalingen wordt het dan vaak weergegeven met volmaakt. Zoals in Matth.5:48 Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Maar wat moet je nu onder “volmaakt” verstaan? Als je over “volmaakt” […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Volledig.

Arglistig en verderfelijk

30-05-2010

Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk {Lett: verderfelijk} is het, wie zal het kennen? {Jeremia 17 vers 9}. Voor arglistig staat in de Hebreeuwse grondtekst het woord; akob, voor verderfelijk het woord anoesj. Het woord akob, hier dus weergegeven met “arglistig”, betekent oorspronkelijk “oneffen, hobbelig”. Het hart is dus oneffen, hobbelig. […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Arglistig en verderfelijk

Licht

30-05-2010

In de Joodse mystiek wordt God altijd de “Oneindige” genoemd. God is de ”één sof”, de Oneindige. Her woord voor licht is in het Hebr.”or”. Als je nu de letters optelt van “één sof” en “or”, kom je in beide gevallen uit bij het getal 207. Dat betekent dan: de Oneindige is Licht. Dat is […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Licht

Welbehagen

30-05-2010

Ratson betekent: welbehagen. Ratsah betekent: verzoend worden, het welbehagen terug vinden. Je zou haast kunnen zeggen: weer zin krijgen. En dan “zin” in alle betekenissen, die dat woord heeft. Dat woord “ratson” is  dus “welbehagen”,ook te vertalen met “zin”, maar tegelijk klinkt daar dan ook in mee “zinsverband” Je wordt weer in een Goddelijk zinsverband […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Welbehagen

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

548097 bezoekers sinds 07-06-2010