Hebreeuwse woorden

Zondvloed

30-05-2010

Het Hebreeuwse woord voor “zondvloed ”is “maboel”. Het houdt o.a. in “vermenging”, in de zin van een ongeordend, verwarrend dooreen gegooid zijn. Het woord “Babel”  houdt er verband mee. Deze vermenging gebeurd doordat de wateren van beneden en die van boven beide buiten hun grenzen treden en zich gaan vermengen. De tweede scheppingsdag had God […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Zondvloed

Straffen

30-05-2010

…Hij gaat Jacob straffen voor zijn wandel, naar zijn daden zal Hij hem vergelden.{Hos.12 vers 3} Dit is helaas een sterk negatieve, belastende weergave. Hert Hebreeuws heeft hier het woord “paqad”, dat betekent: opzoeken, bezoeken. Letterlijk staat eer …. Om over Jacob op te zoeken naar zijn wegen. Naar zijn daden zal Hij {het} voor […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Straffen

Vergelden

30-05-2010

In Jesaja 59 vers 18 zien we het woord vergelding staan en het woord vergelden. Aan het begin staat de werkwoordsvorm “jesjalaam”, een vorm van het werkwoord “sjalaam”. Als je nu het woord “sjalaam” hoort, denk je natuurlijk aan “sjaloom”. Sjalaam betekent: het herstel van de toegebrachte schade. Als je het Hebreeuws het woord vergelden […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Vergelden

Voltooien, voleindigen

30-05-2010

Zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken, wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan?   {Marc.13:4}. Letterlijk: “Wanneer deze dingen alle op het punt staan voleindigd te worden”. Het Hebreeuws heeft een paar woorden voor voleinden, of voleindigen. 1. Qéts 2. Kalah Het woord qéts betekent eigenlijk einde, grens. Daar hoort […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Voltooien, voleindigen

Het geheimenis van de zoon

30-05-2010

Voor de koorleider. Op de wijze van: De dood van de zoon {Ps.9:1}. Nu is het een puzzel hoe je dat moet vertalen. De SV heeft destijds gezegd: We laten het maar staan: Mûth La­bben. Die lieten gewoon de Hebreeuwse woorden onver­taald staan. In de oorspronkelijke hand­schriften schreven ze alle woorden aan elkaar vast. Dus […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Het geheimenis van de zoon

De letter taw,Jat en Kaph

30-05-2010

De laatste letter van het Hebreeuwse alfabet is de taw. Het won­der­lijke van de taw is, dat het de letter van de toekomst is. Bij de vervoe­ging van de Hebreeuwse werkwoorden naar de toeko­men­­de tijd be­gin­­­nen die vormen altijd met een taw. Al die zinsneden uit de tien woorden: Gij zult  beginnen met een taw. […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on De letter taw,Jat en Kaph

Niet verstoten, Ontferming

30-05-2010

“Want de Here zal zijn volk niet verstoten, en zijn erfdeel niet verlaten….{Ps.94 vers 14}. In het Hebreeuws staat hier een chiasme; dat wil zeggen, dat “zijn volk” en “zijn erfdeel” worden omsloten door dat “niet verstoten” aan het begin en dat “niet verlaten” aan het eind. Dus letterlijk staat er eigenlijk: “….Want niet verstoten […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Niet verstoten, Ontferming

Het Hebreeuws heeft twee woorden voor “vervloeken”.

30-05-2010

Je hebt het woord “qalal” en het woord “arar”. Qalal is eigenlijk “licht maken”, gering maken, van zijn invloed beroven; het is het tegengestelde van; ergens gewicht aan toekennen. De rechtvaardige heeft “gewicht”, maar degenen die niet wil wandelen naar God Plan wordt “gewichtloos”, die mag geen gewicht in de schaal leggen. Als de afbrekers […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Het Hebreeuws heeft twee woorden voor “vervloeken”.

De betekenis van het woord Sjaddaj

30-05-2010

EL-Shaddai is de Almachtige God, die algenoegzaam is, de overvloedige Bron van leven, die alles schenkt wat tot leven en godsvrucht noodzakelijk is. Laat het duidelijk zijn: alleen een Almachtige God, die alle krachten beheerst en alles bezit, kan algenoegzaam zijn. De precieze betekenis van het woord “Sjaddaj” is vandaag de dag een onderwerp van […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on De betekenis van het woord Sjaddaj

Jochanan,sjofeet tsaddiq

30-05-2010

De naam Johannes, Jochanan op zijn Hebreeuws, betekent: de Heer is genadig. Het is net alsof die naam al alles bevat en omvat. Let erop: er staat Adonai is genadig. Dat betekent, dat er in het begin al die genade was. Genade is niet een verschijnsel, dat pas later zich voordoet. De genade is niet […]

Gepost in Hebreeuwse woorden | Comments Off on Jochanan,sjofeet tsaddiq

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

531033 bezoekers sinds 07-06-2010