Genesis

Genesis, De overdracht van het licht. Deel 11

02-04-2021

* De overdracht van het licht In Exodus gaat het dus over vader en moeder, die het licht over­dra­gen. In Genesis gaat het over de zon en maan, ook als lichtdragers. Jozef ziet in zijn dromen zijn broers als elf sterren en zijn vader en moe­der als zon en maan, dus als lichtdragers. Het gaat […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis, Ik zal vijandschap zetten Deel 10

02-04-2021

* Ik zal vijandschap zetten «En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad»  Gen.3:15. De vrouw heeft gefaald, maar krijgt toch meteen een belofte: uit haar zaad zal de Messias geboren worden. De vrouw wordt niet gepas­seerd, ze wordt juist bij het verlossingswerk ingeschakeld. Juist via […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis, man en vrouw zijn uit de méns genomen. Deel 9

02-04-2021

* Man en vrouw zijn uit de mèns genomen Je kunt dus niet zeggen: de vrouw is uit de man genomen. Van Rijssel vertaalt in die Transcriptie-vertaling het woord rib met com­­ponent. Dat is toch ook een minder gelukkige vertaling. Een com­­­ponent doet denken aan een ontbrekend deel. Adam was geen on­d­erdeel kwijt. We moeten […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis, de vrouw is geen afsplitsing van de man. Deel 8

02-04-2021

* De vrouw is geen afsplitsing van de man. Wat opvalt is, dat voor de mens drie zelfstandige naamwoorden wor­den gebruikt: adam (mens), sachar (mannelijk) en lekevah (vrou­we­lijk). Daar­naast worden er voor die mens twee voornaam­woor­­den ge­bruikt, namelijk: hen en hem. Daarom is het belangrijk te con­sta­te­ren, dat adam niet betekent: de man. De vrouw […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis. De kosmos, een huis. Deel 7

25-03-2021

* De kosmos, een huis Zo spreekt de Bijbel niet kosmisch over de mens, maar menselijk over de kosmos. De mens is geen kosmisch wezen (dat is tegen het new-age-denken), maar de kosmos is een menselijke ruimte. Het Hebreeuws heeft ook geen woord voor kosmos. Dat krijg je pas in de Septuagint. God spreekt menselijk […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis. De derde dag. Deel 6

24-03-2021

* De derde dag Dan is de zee weg, dan heb je land gekregen. Dat is ook die derde dag: grond onder je voeten. De derde dag is de dag van de opstanding, de dag van de beslissing. Op de derde dag staat Jezus op uit de doden; dan begint de nieuwe aar­­de. En dan […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis. Hebreeuws en Grieks denken. Deel 5

24-03-2021

* Hebreeuws en Grieks denken Er is een groot verschil tussen het Hebreeuwse en het Griekse den­ken. frfphusis. Het Hebreeuws heeft zelfs geen wóórd voor phusis. In het He­breeuws gaat het niet om het so-sein maar om het da-sein, het er-zijn van de dingen. Ik ben die Ik ben…. Dat betekent niet ‘Ik besta’ (de […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis. Woest en ledig. Deel 4

24-03-2021

* Woest en ledig «De aarde nu was woest en ledig»  Gen.1:2. Woest en ledig – tohuwabohu. Ordeloos en vormeloos. Wanorde en waanzin. Het moet nog vorm krijgen. Het is nog in staat van wording, van ge­bo­­ren worden. Je zou haast kunnen vertalen: «En wat de aarde betreft, zij was woest en ledig» Dat tohuwabohu […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis – In den beginne. Deel 3

19-03-2021

* In den beginne «In den beginne»  Gen.1:1. Er staat hier beresjit. Als er staat: ‘in den beginne’ moest er eigenlijk staan: baresjit. Er staat dus eigenlijk geen lidwoord. Anders zou er staan: ha beresjit, dat dan samengetrokken wordt tot bare­sjit. Sommigen lezen daarom ook: «In een begin schiep» Je zou ook kunnen lezen: «In […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis – Vaders en zonen. Deel 2

19-03-2021

* Vaders en zonen In deel 2b gaat het over vaders en zonen. Terach is de vader van Abram. De naam Abram betekent verheven Vader. De nadruk valt hier dus op vaders, die zonen verwekken. En juist Abram, degene die het begrip vader in zijn naam heeft, kan maar geen vader worden. Later krijgt Abram […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

572219 bezoekers sinds 07-06-2010