De Verdieping

Het kaf wordt van het koren gescheiden

09-03-2014

Een uitdrukking in de Bijbel die bedreigend overkomt is; ‘het kaf wordt van het koren gescheiden’. Men legt dit vaak uit als dat het goede gescheiden wordt van het kwade waarbij het kwade wordt vernietigd. Overigens gebruiken we het ook gewoon in ons taalgebruik als een soort spreekwoord met de betekenis, het waardevolle van het […]

Gepost in De Verdieping | 2 Commentaren »

God is de grote Denker

25-02-2014

Alles vindt zijn ontstaan vanuit de gedachtewereld van God Alle dingen vinden hun ontstaan vanuit een gedachtewereld. De hele schep­ping en de hele kosmos vinden hun oorsprong vanuit de ge­dach­ten van God. God ‘denkt’ de we­­relden en zij waren. Vanuit dat schep­pende denken is alles voort­ge­komen en dat gaat net zolang voort totdat God zijn […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Man en vrouw geschapen uit de mens

18-02-2014

“Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” {Gen.1:27}.        In Genesis 2 is een markant punt aan de orde: de vrouw is niet ge­nomen uit de man! De vrouw is genomen uit de mens. Het is dus niet zo, dat er eerst een man was, waar toen een vrouw uit zou zijn ge­no­men, maar er was een […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Alle dingen zijn in Hem geschapen

14-02-2014

“Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schep­ping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aar­de zijn…..”  {Kol.1:15,16a}. Een prachtige tekst, waar alles op z’n plaats valt. De Kolossenzen brief spreekt over het Leven dat in God Zelf is. Scheppen – […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Buiten de wet om gerechtigheid

03-02-2014

“Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het  geloof van Jezus Christus, voor allen die geloven” (Rom. 3:21-22). In het Grieks staat hier: geloof van Jezus Christus, en niet: geloof in Jezus Christus. De Statenvertalers hebben de passage correct weergegeven, in […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Heeft de mens een vrije wil?

29-01-2014

De vraag was of de mens een vrije wil heeft of dat hij een robot is? Ik las op internet een artikel over deze vraag. En het antwoord wat ik daar las luidde: een robot? Wat verbeeld je je wel! Je bent veel minder! Een robot kan zijn ontwerper tot verbazing brengen, of een heleboel dingen […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Leven vanuit de Psalmen

23-01-2014

Heeft u wel eens gelet op Lucas 24 :44? Dat is een heel wezenlijke tekst in dit verband. Jezus zegt tot zijn leerlingen: “Dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak, toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in (1) de Wet (de Thora,de onderwijzing van Mozes!), (2) […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Uitverkiezing, nog steeds een beladen woord

21-01-2014

“Uitverkiezing”, een beladen woord in orthodoxe kringen. “Het moet je maar geven worden, God verkiest wie Hij wil, en Hij verkiest wie Hij niet wil”. Dat is zo ongeveer de gedachte gang in de orthodoxie. Maar wat houdt uitverkiezing nu werkelijk in? Hoe werkt God nu. God kiest altijd uit ten bate van degenen die […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

De uitdrukking “Godsvrees”

20-01-2014

Is het zo dat de Bijbel zou vertellen hoe men in deze wereld braaf zou kunnen leven en daarmee eventueel een hemel of, als men niet braaf leefde, een hel kon verdienen. En dat God in dat spel dan meedeed, door veel met de mantel der liefde te bedekken. Is dat de Blijde Boodschap die […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Wij zijn ook van zijn geslacht

14-01-2014

 “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht” {Hand.17:28}. Paulus houdt hier een preek in Athene. Een openluchtsamenkomst op de Areopagus. Dit lijkt zo op het eerste gezicht geen preek voor beginners! Geen eenvoudige evangelisatiewoorden. “Wij zijn […]

Gepost in De Verdieping | 1 Comment »

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

536655 bezoekers sinds 07-06-2010