De Verdieping

Het geheimenis dat eeuwen lang verborgen is geweest

10-06-2014

“Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bedie­ning, die mij door God is toevertrouwd, (met het doel:) om onder u het woord van God (of: de belofte van God) tot zijn volle recht te doen komen, het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest maar thans geopenbaard aan zijn heiligen “{Kol.1:25-26}. Daar was […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Het volk van God en de volkerenwereld

02-06-2014

In Genesis 16 gaat het dan over de ontmoeting tussen de Engel des HE­REN en Hagar., “En de Engel des HEREN trof haar aan bij een waterbron in de woes­tijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zeide: Hagar, slavin van Saraï, vanwaar komt gij en waarheen gaat gij?” {Gen.16:7-8}. Hagar wordt […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

De tijd, een harteklop

02-06-2014

In het Joodse denken wordt de tijd gezien als een soort bloeds­omloop, als een harteklop. Zo heb je het woord pa’am, bijvoorbeeld in Genesis 2. Het wordt meestal vertaald met ‘maal’, in de zin van ‘dit maal’. Adam zegt; ‘Dit is nu ditmaal vlees van mijn vlees’, of beter: ‘gebeente van mijn ge­been­­te’. Daar staat […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Al wie de naam des Heren aan­roept

25-05-2014

“Al wie de naam des Heren aan­roept, zal behou­den worden”.          Wij zijn vaak geneigd alles te koppelen aan het begrip: behouden wor­den of verloren gaan. Als wij horen, dat Kaïn verbannen was, associëren we dat te snel met de conclusie, dat hij dus verloren was. Maar er staat alleen iets over zijn leven op aarde. […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

De aarde is van God

20-05-2014

“En er was geen mens om de aardbodem te bewerken” {Gen. 2:5b}. Eigenlijk staat er te dienen.Datzelfde woord kom je ook weer tegen in Genesis 2:15, waar de mens de opdracht krijgt de hof te bewerken. “En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid

13-05-2014

“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd wor­den”  {Matt.5:6}. Er is een verschil tussen verzadigd worden in de natuurlijke wereld en ver­zadigd worden in de geestelijke wereld. In de natuurlijke wereld heb je op een gegeven moment genoeg gegeten en wil je niets meer hebben. In de geestelijke wereld echter […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Sjalom…een woord waar muziek in zit

06-04-2014

Sjelomoh, Sjalom “De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertre­den {Rom.16:20}. De bruidegom heet Salomo = Sjelomoh. Die naam speelt steeds door Hoog­­lied heen. In Sjelomoh zit als grondwoord sjalom dat ‘vrede’ of ‘heel­heid’ be­tekent. Alles moet weer heel en gaaf worden. Al datgene wat uit elkaar geslagen is en […]

Gepost in De Verdieping | 1 Comment »

Liefde

31-03-2014

Liefde is geen rechtsgeding waarin bewijsmateriaal wordt geanalyseerd en een oordeel wordt geveld. Liefde overwint de zonde, liefde overwint de dood. Weerstond niet Abraham tien verzoekingen, en werd hij niet bemind? En is Israël niet wel tien maal aan verzoekingen bezweken, en werd hij niet bemind? Liefde telt niet en weegt niet af; liefde is […]

Gepost in De Verdieping | 1 Comment »

Eén heerschappij

12-03-2014

Efeze 1:10 “het welbehagen dat Hij zich in Hem had voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem….”. Voorbereiding is niet goed vertaald, er staat eigenlijk economie Gr. oikonomea. Dat kan van alles betekenen […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Judas Iskariot

11-03-2014

“…maar dit zeide hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam.” (Joh.12 vers 6-8). Het hete hangijzer in deze tekst is de vertaling. Uit deze tekst blijkt wel, dat vertalen moeilijk is en dat er soms vooroordelen meespelen. De  King […]

Gepost in De Verdieping | Comments Off on Judas Iskariot

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

529411 bezoekers sinds 07-06-2010