De Verdieping

Woede en toorn

08-06-2015

Een theoloog zei eens: er zijn mensen, die alle woorden uit de Bijbel wil­len schrappen, die met toorn of woede te maken heb­ben. Die mensen houden van de ‘natuurpsalmen’ en niet van de ‘haat­psalmen’. God vaart uit tegen zijn vijanden. Woede heeft soms zijn recht. De woe­de wil kapotmaken, wat Hem kapotmaakt. Je kunt je […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Genesis ~ Er zij Licht

23-12-2014

Als je het boek Genesis leest, dan is het opvallend en merkwaardig, dat je reeds in de eerste 11 hoofdstukken er ongeveer zo’n zeven keer spra­ke is van een ondergang. De eerste ondergang is dat de mens uit het para­dijs wordt verdreven. De tweede ondergang is dat Kaïn wordt ver­ban­nen. De derde ondergang lezen we […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Gebed

01-12-2014

In het Hebreeuws is het “gebed” “ thefilah ”, het is moeilijk om een goede Nederlandse vertaling voor te vinden. Want “thefillah” betekent in werkelijkheid iets geheel anders. Het is afkomstig van het begrip “pallel”, en dat betekent eigenlijk ´richten”, “beslissen”. Als werkwoord stamt het af van “hithpallel”, en dan betekent het “over zichzelf rechtspreken”, […]

Gepost in De Verdieping | 1 Comment »

De hé ה is een open venster

16-11-2014

Heel veel Hebreeuwse woorden, die vrouwelijk zijn, eindigen op een hee ה. Zo bijvoorbeeld issjah. Zoals bekend hebben de Hebreeuwse letters hebben een getalswaarde. De aleph, de eer­ste letter = 1, de bet, de 2e letter = 2 enzovoorts. Zie op deze website “Het Hebreeuwse alphabet”. De getalswaarde van de  ה = 5. De “hee” […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Jakob was een oprecht man

22-10-2014

“En daarna kwam zijn broeder tevoorschijn, wiens hand Esaus hiel vast­­hield” {Gen.25:26}. Van Jakob word gezegd, dat hij tam was. Voor volmaakt staat in het Hebreeuws tam. Dat betekent eigenlijk gaaf.  Het NBG wist daar klaar­­­­blij­kelijk niet goed raad mee en vertaalde met hui­selijk, een hui­se­lijk man. Maar er staat dus gaaf, volmaakt. Kennelijk omdat hij […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Waarom dit lijden.

17-09-2014

“Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek” {Jes.53:10}. “Hem te verbrijzelen…” Hoe kan God behagen in hebben dat Hij iemand verbrijzeld? Een betere vertaling is “Het behaagde Hem, Zijn verbrijzelde”. Dus Jezus werd niet door God verbrijzeld, maar Hij was op een gegeven moment een verbrijzelde, en dan zegt God: […]

Gepost in De Verdieping | 1 Comment »

God kiest voor de mens

04-09-2014

God verwerpt geen mens. Bij Hem bestaat er maar één keuze, dat is de keuze voor de mens. God kiest voor Jeruzalem, maar dit moeten we wel op de juiste manier begrijpen. Dit betekent in wezen: God kiest voor de mens. God kiest niet voor een kleine groep om dan de rest buiten te slui­ten. […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Het geheimenis dat eeuwen lang verborgen is geweest

10-06-2014

“Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bedie­ning, die mij door God is toevertrouwd, (met het doel:) om onder u het woord van God (of: de belofte van God) tot zijn volle recht te doen komen, het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest maar thans geopenbaard aan zijn heiligen “{Kol.1:25-26}. Daar was […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Het volk van God en de volkerenwereld

02-06-2014

In Genesis 16 gaat het dan over de ontmoeting tussen de Engel des HE­REN en Hagar., “En de Engel des HEREN trof haar aan bij een waterbron in de woes­tijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zeide: Hagar, slavin van Saraï, vanwaar komt gij en waarheen gaat gij?” {Gen.16:7-8}. Hagar wordt […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

De tijd, een harteklop

02-06-2014

In het Joodse denken wordt de tijd gezien als een soort bloeds­omloop, als een harteklop. Zo heb je het woord pa’am, bijvoorbeeld in Genesis 2. Het wordt meestal vertaald met ‘maal’, in de zin van ‘dit maal’. Adam zegt; ‘Dit is nu ditmaal vlees van mijn vlees’, of beter: ‘gebeente van mijn ge­been­­te’. Daar staat […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

514150 bezoekers sinds 07-06-2010