De Verdieping

Het Universum – alles is toegewend naar de Ene

07-09-2020

Het heelal wordt ook wel genoemd het universum. Uni betekent één en versum betekent: ‘gewend naar’. Je bent ergens naar toegewend. Het woord universum betekent dus eigenlijk: gewend naar de Ene. In dat woord universum zit dus in wezen uitgebeeld: alles is toegewend naar de Ene. Daarom mogen wij ook universeel leren denken. We wenden […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Waarheid

05-09-2020

“Waarheid” is het Hebreeuwse “emeth”  אמת. Waarheid heeft met God en Zijn woord te maken{Ps.31 vers 6; Joh.14 vers 6}. Wanneer je nu de “alef” uit dit woord weghaalt, dan blijft er “meeth” over. Dit betekent “dood”of “dode”. Zonder de “alef” is de waarheid dood. Het leven ontbreekt in de waarheid, zodra de “alef”, namelijk […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

De hé ה is een open venster

05-08-2020

Heel veel Hebreeuwse woorden, die vrouwelijk zijn, eindigen op een hee ה. Zo bijvoorbeeld issjah. Zoals bekend hebben de Hebreeuwse letters hebben een getalswaarde. De aleph, de eer­ste letter = 1, de bet, de 2e letter = 2 enzovoorts. Zie op deze website “Het Hebreeuwse alphabet”. De getalswaarde van de  ה = 5. De “hee” […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Ons hoofdkwartier is in de hemel

06-04-2020

Eén van de mooiste uitspraken over vogels is door de Here Jezus gedaan. In Matt 6:26 staat: “Ziet naar de vogels des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die…. In deze prachtige tekst geeft de Heer de verzekering dat wij ons in […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Twee arken door de woestijn

27-05-2019

Een citaat van Levinas. Toen de Israëlieten door de woestijn trokken, droegen ze iets heel merk­waardigs: “En Mozes nam het gebeente van Jozef mee” {Ex.13:19}. Veertig jaar lang hebben ze dus door de woestijn getrokken met een mum­­mie in een ark. Aan het slot van Genesis wordt het woord ‘aron ge­bruikt. Daarin werd het gebeente […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Toekomst en thuiskomst

26-05-2019

Toekomst is thuiskomst Mijn eindtijd-visie wordt steeds korter. Ik kan hem nu in drie woor­den zeggen: Toekomst is thuiskomst. Dat is in wezen het hart van het hele boek Openbaring: toekomst is thuiskomst. Maar dan wel thuiskomst in dub­be­le zin. Mensen komen thuis bij God en God komt thuis bij mensen. Want daar gaat het […]

Gepost in De Verdieping, Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De wanhoop ligt op de drempel van de thuiskomst

29-04-2019

De wan­hoop ligt op de drempel van de thuiskomst Op het moment, dat Kaïn zegt: mijn zonde is te groot om te dra­gen, (er staat dus niet ‘om de straf te dragen’), bemerk je: op dat moment is hij bij God. Op dat ogenblik is hij, als het ware: Verloren Zoon. En op het mo­ment, […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Hoe ver kan liefde gaan?

24-12-2018

In die zin zit er een bepaald intern principe achter. Je zou ook kun­nen zeg­gen: Een innerlijke noodzaak. Jezus is zo intens vervuld van liefde voor de mensen, dat Hij eigenlijk van binnenuit – vanuit de weg van de liefde – niet an­ders kan. Hij kan niet anders dan ze vast­hou­den. Zoals iemand die ten […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Anochi

24-12-2018

De toekomst zal gaan tot het ein­de der aarde. Ik vond een prachtig beeld in dit verband. Toen God ging spreken op de berg Sinaï , sprak Hij de tien woorden. En die tien woorden beginnen met: “Ik ben de HERE, uw God” { Ex.20}. Het eerste woord daarvan is Anochi. Dat betekent dus Ik, […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Een verhaal

06-10-2018

Een verhaal van schrijver en theoloog J.R.R. Tolkien, over een kunstenaar. De kunstenaar denkt: ik schilder de perfecte boom, ik kan dat als enige. Het perfecte blad heeft hij al af. Maar elke dag weer wordt hij ervan afgehouden door de nitty details van het dagelijks leven, hij moet boodschappen doen, voor anderen zorgen. Als […]

Gepost in De Verdieping | 1 Comment »

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563821 bezoekers sinds 07-06-2010