De Verdieping

Twee arken door de woestijn

27-05-2019

Een citaat van Levinas. Toen de Israëlieten door de woestijn trokken, droegen ze iets heel merk­waardigs: “En Mozes nam het gebeente van Jozef mee” {Ex.13:19}. Veertig jaar lang hebben ze dus door de woestijn getrokken met een mum­­mie in een ark. Aan het slot van Genesis wordt het woord ‘aron ge­bruikt. Daarin werd het gebeente […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Toekomst en thuiskomst

26-05-2019

Toekomst is thuiskomst Mijn eindtijd-visie wordt steeds korter. Ik kan hem nu in drie woor­den zeggen: Toekomst is thuiskomst. Dat is in wezen het hart van het hele boek Openbaring: toekomst is thuiskomst. Maar dan wel thuiskomst in dub­be­le zin. Mensen komen thuis bij God en God komt thuis bij mensen. Want daar gaat het […]

Gepost in De Verdieping, Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De wanhoop ligt op de drempel van de thuiskomst

29-04-2019

De wan­hoop ligt op de drempel van de thuiskomst Op het moment, dat Kaïn zegt: mijn zonde is te groot om te dra­gen, (er staat dus niet ‘om de straf te dragen’), bemerk je: op dat moment is hij bij God. Op dat ogenblik is hij, als het ware: Verloren Zoon. En op het mo­ment, […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Hoe ver kan liefde gaan?

24-12-2018

In die zin zit er een bepaald intern principe achter. Je zou ook kun­nen zeg­gen: Een innerlijke noodzaak. Jezus is zo intens vervuld van liefde voor de mensen, dat Hij eigenlijk van binnenuit – vanuit de weg van de liefde – niet an­ders kan. Hij kan niet anders dan ze vast­hou­den. Zoals iemand die ten […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Anochi

24-12-2018

De toekomst zal gaan tot het ein­de der aarde. Ik vond een prachtig beeld in dit verband. Toen God ging spreken op de berg Sinaï , sprak Hij de tien woorden. En die tien woorden beginnen met: “Ik ben de HERE, uw God” { Ex.20}. Het eerste woord daarvan is Anochi. Dat betekent dus Ik, […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Een verhaal

06-10-2018

Een verhaal van schrijver en theoloog J.R.R. Tolkien, over een kunstenaar. De kunstenaar denkt: ik schilder de perfecte boom, ik kan dat als enige. Het perfecte blad heeft hij al af. Maar elke dag weer wordt hij ervan afgehouden door de nitty details van het dagelijks leven, hij moet boodschappen doen, voor anderen zorgen. Als […]

Gepost in De Verdieping | 1 Comment »

Voorbij al die angsten.

14-05-2018

De godsbeelden zijn vaak geladen met angst. De mens moet zien te ont­ko­men aan al die beelden, die vaak zo dreigend zijn. Augustinus, een kerkvader uit de vierde eeuw, ligt het be­gin van de leer van de zogenaamde dubbele predes­tinatie, de dubbele uit­verkiezing. Dat is een heel grimmige leer ge­wor­­den. Er zijn heel wat mensen […]

Gepost in De Verdieping | Comments Off on Voorbij al die angsten.

Anokhi

01-02-2018

Het getal van het Hebreeuwse woord anokhi (= ik ben) is 81. In Hoog­lied zien we die negentallen: 9 x 9 = 81. Anokhi is ook het woord, waar­mee de Tien Woorden bij de Sinai beginnen. De Jood­se over­levering zegt: het woord anokhi omvat alle heilige namen. V­er­gelijk daarmee ook het Johannes-Evangelie, waarin Jezus zegt:, “­Ik […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Mensen en hun verhaal

04-01-2016

Mensen en hun verhaal. Evelien en Corrie praten met Riejanne Neven  die op bezoek is in de studio van RTW radio, praat over haar vrijwilligerswerk als verpleegkundige in Afrika, afgewisseld met muziek http://content.screencast.com/users/RTWKERKEN/folders/RTW/media/e64887de-ffeb-42bf-a22c-c77c82618502/20160103%20Riejanne%20Neven.mp3?downloadOnly=true

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Elke knie zal zich buigen

19-11-2015

“Dat voor Mij elke knie zich zal buige”  {Jes.45:22,23}.  God heeft niets aan gedwongen onderdanen. Zoals vroeger kwa­jongens bij het vechten ‘genade’ moesten zeggen. Dan krijg je het recht van de sterkste. Maar, het is de overmacht van zijn liefde, waar­door die mens zijn knie buigt. De klassieke dogmatiek hanteerde dan de term: ‘on­we­der­stan­de­lijke genade’. De […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

540616 bezoekers sinds 07-06-2010