Chassidische vertellingen

De sjofarblazer op sabbat

05-10-2011

Op een nieuwsjaarsdag, die op een sabbat viel, sprak de Riziner: Op een Nieuwsjaarsdag, die op een sabbat valt, moet men de ramshoorn, die de wereld oproept tot het nieuwe jaar, niet blazen. Want dan blaast God zelf de sjofar. En Hij weet wel hoe Hij blazen moet. Daarom is op deze dag onze hoop […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Beeth

28-08-2011

In de Joodse traditie zegt men, dat een “beeth” met een “dageesh” {een stip} erin, erop wijst, dat die “beeth”{ huis} bewoond is { bijv. door God}. De “beeth” zonder “dageesh” geeft aan, dat het huis onbewoond of leeg is. Het is alsof het huis leeg of woest gelaten is. Het is een leuke gedachtegang, […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Opklimmen en nederdalen

28-08-2011

“…..zie, engelen Gods klommen op en daalden neder….”{Gen.28 vers 12}. Eén van de rabbijnse uitleggingen van deze tekst is de volgende: De engelen zagen Jacob liggen, toen hij daar lag te slapen. Ze schudden het hoofd en zeiden: wat een arme sloeber ligt daar, hij heeft helemaal niets meer. Hij is zijn vader en zijn […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Ik

28-08-2011

Een leerling van de grote maggid had verscheidene jaren diens onderwijs genoten en was van zins naar huis te gaan. Onderweg kwam hij op het idee in Karlin rabbi Ahron op te zoeken, die vroeger in het leerhuis van de maggid zijn makker was geweest. Het liep tegen middernacht toen hij de stad binnenkwam; maar […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Hoe de man van Sassow de liefde leerde

28-08-2011

Rabbi Mosje Leib vertelde: Hoe men de menden lief moet hebben, heb ik van een boer geleerd. Die zat met andere boeren in een kroeg te drinken. Lang bleef hij stil zoals ook alle anderen, maar toen zijn hart door de wijn in beweging kwam, sprak hij zijn buurman aan: Zeg eens, houd je van […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Bij de maaltijd der zeven herders

28-08-2011

Aan rabbi Jizchaks tafel kwam dikwijls een braaf en ongeletterd man, die door de leerlingen met afwijzende blikken werd aangekeken, omdat hij niet eens kon snappen wat er uit de mond van de rabbi kwam. Daar hij echter in zijn eenvoudige goedmoedigheid de houding van de leerlingen niet opmerkte, of misschien ook zich er niet […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

De weeën

28-08-2011

De Rinizer sprak: Als een vrouw zwanger is en de weeën grijpen haar aan in de achtste maand als haar tijd nog niet geheel volbracht is, dan spant men zich in om de weeën te laten ophouden. Niet aldus in de negende maand. Als ze dan over de vrouw komen, wil men ze alleen nog […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Bekeer U, Israél!

28-08-2011

Rabbi Israël van Rizin sprak op de “sabbat van de omkeer”: Hosea 14 vers 2 zegt: Bekeer u, Israël, tot de Heer uw God”. Dat wordt tot de hele wereld gezegd en tot alle wezens van hemel en aarde. Want al het geschapene, beneden en boven, alle dienaren van de Allerhoogste, de engelen, de serafim, […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Echt verdriet en echte blijdschap

28-08-2011

Op de vraag, welke de juiste weg was, die van het lijden of die van de vreugde, zei de man van Berditsjew: Er is tweeërlei leed en tweeërlei vreugde. Als iemand zich het ongeluk, dat hem getroffen heeft, aantrekt, in een hoekje kruipt en aan hulp twijfelt, dan is dat de naargeestige tegenspoed, waarvan het […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Voorbereiding

28-08-2011

Een leerling vroeg rabbi Sjmelke van Nikolsburg eens hem te onderwijzen hoe hij zijn ziel kon voorbereiden op de dienst van God. De tsaddik liet hem naar een andere leerling van hem rijden, rabbi Abraham Chajim, die toen nog een herberg hield. De jonge man volgde het voorschrift op en verbleef daar verscheidene weken zonder […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

536834 bezoekers sinds 07-06-2010