Chassidische vertellingen

De versmade

03-07-2013

Een vrouw klaagde wenend bij de maggid van Kosnitz, dat haar man zich van haar afgekeerd en haar lelijk noemde. En misschien ben je echt wel lelijk`zie rabbi Israel. `Rabbi`, riep de vrouw uit, was ik soms onder trouwhemel niet mooi en lieflijk? Waarom ben ik dan nu zwart geworden? Toen werd de maggid door […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Het kleed van de hogepriester

31-01-2013

De rabbijnen zeggen dat God bidt: ‘dat mijn genade zich mag uitbreiden over de hele aarde’. Dat is die expansie in het hart van God. Zo trekt God elke morgen zijn gebedsmantel aan en dan wordt het weer licht. Jezus had een kleed zonder naad. En die ongenaaide rok is het kleed van de hogepriester. […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Verborgen leer

15-10-2012

Rabbi Levi Jitzchak zei: “Er staat in Jesaja: Een leer zal van mij uitgaan”. Hoe moet dat worden verstaan? Wij geloven toch in volmaakt geloof dat de Thora die Mozes op de Sinaï ontving, niet verruild kan worden een dat geen nader ooit wordt gegeven; onveranderlijk is ze en het is ons verboden ook maar […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Aan de grens van beelden

07-04-2012

In het Jodendom is het idee van verlossing niet los te zien van bevrijding. Met het Joodse Paasfeest wordt de bevrijding uit Egypte gevierd. Bevrijding betekent het breken met de verslavende werking van de Egypte-gerichtheid. Verlossing heeft ook te maken met “aankomen” na de bevrijding. Het is als aankomen op de achtste dag. De betekenis […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Wanneer is de nacht ten einde?

02-04-2012

Een rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: ‘Hoe kun je het moment bepalen, waarop de nacht ten einde is en de dag begint?’ Eén van zijn leerlingen antwoordde: ‘Het moment als je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden.’ ‘Nee,’ zei de rabbi, ‘het gaat om een ander moment.’ ‘Is het als […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Het lijden

16-12-2011

Iemand die door een zware ziekte werd bezocht, klaagde bij rabbi Israël dat het lijden hem stoorde bij zijn bidden en studeren. De rabbi legde hem de hand op de schouder en zei: Hoe weet je dan, mijn vriend, wat God welgevalliger is: je leren of je leed?

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

David, de geliefde

19-11-2011

De ene rabbi vraagt aan de andere waarom David de geliefde van God is. De andere antwoordt dat dit komt omdat David volledig vertrouwen heeft in God. “Maar”, zegt de eerste, “ ik heb ook vertrouwen in God, ik vertrouw ook dat alles uiteindelijk goed komt”. De tweede rabbi antwoordt daarop: “Jij hebt vertrouwen dat […]

Gepost in Chassidische vertellingen | 1 Comment »

Twee broers

16-11-2011

Er waren eens twee broers. Elk van hen bezat de helft van een veld, maar elk van hen wilde de helft die hij niet bezat en geen van beiden wilden hun eigen helft opgeven. Ze riepen de hulp in van een rabbijn die om zijn wijsheid bekend stond. Hij legde onder een boom in het […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

De afbrekers worden van de aarde weggedaan

09-10-2011

De zondaars (de afbrekers) zullen van de aarde vergaan, en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de HERE, mijn ziel. Halleluja. – Ps.104:35. De goddelozen zullen van de aarde worden weggedaan. Eens was er Een rab­bijn zei eens: Here God, wilt U dat dan maar doen? Zijn vrouw zei toen: weet je wel, wat je […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

God zingt

09-10-2011

Er staat in Psalm 147 vers 1: “Loof de Here, want het is goed, onze God te psalmzingen”. Rabbi Elimelech legde het zo uit: Goed is het, als de mens tot stand brengt dat God in hem zingt.

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

536294 bezoekers sinds 07-06-2010