Artikelen

Het “hogepriester-lijk gebed”

22-09-2015

In een gebed dat Jezus vóór zijn kruisdood heeft uitgesproken en dat bekend staat als het “hogepriesterlijk gebed”, zei Hij: “Ik heb U verheerlijkt op de aarde, terwijl Ik het werk voleindigd dat U mij te doen hebt gegeven; en nu, verheerlijk mij, U, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid die ik bij U had […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Bomen langs het water

21-09-2015

Door Thorgeir Thorkelsson Inleiding Het boek Openbaring eindigt met een visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde,die de Here God zal scheppen nadat de “eerste dingen”, de hemel en de aarde zoals wij de kennen, voorbij zijn gegaan {Openb. 21 vers 1} In dat slotvisioen komen allerlei objecten voor die de ziener bij […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Bomen langs het water

De Ene en Zijn Zoon

08-09-2015

In een gebed heeft Jezus eens een omschrijving van zijn missie gegeven. Hij zei, dat de Vader Hem “macht had gegeven over alle vlees” opdat Hij aan alles wat hem was gegeven eeuwig leven zou schenken {Joh.17:2} Over dat leven zei Hij; “En dit leven is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Andere schapen

04-05-2015

Andere schapen, niet van deze stal In Johannes 10 vers 16 zegt Jezus: “ Nog ANDERE schapen heb ik, die niet van DEZE stal zijn, ook die moet Ik leiden…. En het zal worden één kudde en één herder!” Velen leggen dit zo uit: Jezus spreekt hier over de gemeente die zal bestaan uit Joden, […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Andere schapen

De ontferming van God

04-05-2015

Als het werkelijk waar zou zijn dat de aarde vergaat, dan zou je vanaf nu nooit meer kunnen lachen. Je zou moeten huilen van verdriet omdat Gods schepping eraan gaat. Je kunt niet zeggen: ‘Ach, het hindert niet dat de aarde vergaat, want ik ga toch naar de hemel. Ondertussen gaan Israël en al de […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on De ontferming van God

De (weer?) houder

29-04-2015

In Paulus’ tweede brief aan de gemeente van Thessalonica is een raadselachtig Bijbelgedeelte te vinden. In verband met de openbaring van de “mens der zonde”, de “zoon des verderfs” – een pseudo-messias die goddelijke waardigheid opeist (2 Thess.2:3-4) – merkt de apostel volgens de Statenvertaling op: “En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Leerhuis Rotterdam

20-01-2015

In het komende seizoen hoopt Dr.K.D.Goverts het leerhuis weer voort te zetten in Rotterdam. Thema: Het boek Daniël Daniël heeft veel mogen zien: het geheimenis van de geschiedenis; achtergronden van de tijd, de wording van de toekomst vanuit Babel, waar hij een functie heeft aan het hof. Daar krijgt hij te verstaan hoe het hemelse […]

Gepost in Artikelen | 2 Commentaren »

Tweede dood

09-11-2014

Inleiding. ´En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs´{ Openb. 20 vers 15.}Zo oppervlakkig gelezen, is het wel een droevig tafereel, dat Johannes hier in zijn visioenen getoond wordt. Hij ziet de grote witte troon en de doden klein en groot daarvoor staan, […]

Gepost in Artikelen | 1 Comment »

Drie cyclussen

02-11-2014

Er zijn binnen de Hebreeuwse letters een drietal reeksen te onderscheiden. De eerst reeks is de “alef” t/m de “cheeth”: getalswaarde 1 t/m 8. In het gehele kader van de enkelvouden is de “cheeth”, getalswaarde acht, de hoogste. Daarmee is het een beeld van de nieuwe schepping. Aan de linkerkant is de “cheeth”tevens het begin […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

De betekenis van “de velen”

21-10-2014

De bekende Nieuwtestamenticus Jojachim Jeremias heeft een prachtige studie geschreven over dat velen. Hij zegt: dat “velen” {rabiem} heeft in het Joodse denken een “insluitende betekenis”. Dat is ook weer iets, dat wij moeten of mogen leren. Je merkt zo vaak – en misschien wel juist onder de Christenen – dat mensen de neiging hebben […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on De betekenis van “de velen”

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

529209 bezoekers sinds 07-06-2010