Artikelen

Het verschil tussen de oude en het nieuwe verbond

04-09-2018

Toen God met Abraham het oude verbond sloot, werden er dieren geslacht en door midden gehouwen. Een verbond werd in Israël steeds met het soorten van bloed gesloten. In Jeremia 34 spreekt van twee mensen, die voor Gods aangezicht een verbond maakten, waarbij een kalf in tweeën werd gehouwen en men tussen de stukken doorging. […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Het verschil tussen de oude en het nieuwe verbond

Het verschil tussen het koninkrijk der hemelen..

04-09-2018

Van het Koninkrijk in Israël spreekt het O.T. We zien het telkens vallen en uiteindelijk terzijde gesteld worden. Alles schijnt te falen. Nu grijpt God Zelf in. Hij zendt Zijn Zoon. Deze komt om het Koninkrijk aan Israël op te richten, het Koninkrijk der hemelen. God laat nooit varen de werken zijner handen. Hij heeft […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Het verschil tussen het koninkrijk der hemelen..

Chéséd

15-05-2018

Chéséd wordt in de N.B.G meestal weergegeven met “goedertierenheid”. Maar het woord kan ook betekenen “barmhartigheid”. Chéséd is één van de woorden die in de Bijbel worden gebruikt om Gods houding tegenover de wereld aan te duiden. Wat we van de profeten horen is niet afstandelijke verkondiging van onheil. Maar de profeten verkondingen Gods liefde […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Chéséd

Bruiloftskleed

15-04-2018

Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed Mattheüs 22 vers 11-12 Dit is een merkwaardig beeld: je bent in de feestzaal en dan moet je er weer uit. De gangbare opvatting wordt door God omgekeerd. In Matt. 21 vers 38-39 wordt Jezus buitengeworpen, de Zoon valt er buiten. En de bouwsteen, vers 43 wordt […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Bruiloftskleed

Sabbath

15-04-2018

Het woord Sabbath is in het Hebreeuws “Shabbath”, geschreven met een shin-beth-taf. De Sabbath heeft hierdoor de structuur in zich om de tweeheid tot eenheid te verbinden. Ook mooi is het verband tussen het woord “shabbath” en het woord voor “terugkeer” nl. “shab”, geschreven shin-beth. Ook met het woord voor “verzadiging”, “bevrediging”, in het Hebreeuws […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Sabbath

De weder-oprichting alle dingen

19-04-2017

In de psalmen wordt veel gezongen over gene­zing. De woordstam taqan is een sleutelwoord geworden in veel ge­dach­ten over de toekomst en over de wederoprichting. In het boek Han­de­lingen komt dat sterk naar voren. « Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller din­gen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Chésed we émet

22-02-2017

‘Goedertierenheid en waarheid’ is ook weer een Naam van God, want goe­­dertierenheid heeft als getalswaarde 72 en dat is ook het getal van de Godsnaam. ‘Goedertierenheid en waarheid’ is geworden. Er staat niet: ‘is gegeven’, maar is geworden. ‘Deze zal vrede zijn’, zegt Micha 5. Het is jammer dat er in de NBV staat: ‘Hij […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Het leven van Jozef deel 1

19-01-2016

Wie was Jozef? In de moderne godsdienstwetenschap lees je steeds vaker dat Jozef niet een bestaand persoon geweest is, maar dat het verhaal van Jozef een aardige novelle is uit later tijd; een verhaal dat door de schrijver van Genesis gebruikt is om duidelijk te maken waarom het volk Israël aan het begin van Exodus […]

Gepost in Artikelen, Het leven van Jozef | 1 Comment »

Het leven van Jozef deel 2

19-01-2016

Dit is de geschiedenis van Jacob, Jozef Aanvankelijk wijst niets erop dat Jozef zo’n vooraanstaande rol zou gaan spelen, en dat hij zelfs uiteindelijk de redder van zijn familie {en dus van het volk Israël} zou worden. Als we de dubbele punt {die dus ook niet in de grondtekst staat} en vers 2 weglaten, dan […]

Gepost in Artikelen, Het leven van Jozef | Geen commentaren »

Het leven van Jozef deel 3

19-01-2016

Zoals we in de studie’s  deel 1 en 2 al zagen was er sprake van een bijzondere band tussen Jacob en Jozef. Een lijn die doorgetrokken werd naar de relatie God de Vader en de Here Jezus. Als Jozef de eerst droom verhaald aan zijn broeders, geven zij zelf de interpretatie. Pas de tweede droom […]

Gepost in Artikelen, Het leven van Jozef | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563997 bezoekers sinds 07-06-2010