Artikelen

Chésed we émet

22-02-2017

‘Goedertierenheid en waarheid’ is ook weer een Naam van God, want goe­­dertierenheid heeft als getalswaarde 72 en dat is ook het getal van de Godsnaam. ‘Goedertierenheid en waarheid’ is geworden. Er staat niet: ‘is gegeven’, maar is geworden. ‘Deze zal vrede zijn’, zegt Micha 5. Het is jammer dat er in de NBV staat: ‘Hij […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Het leven van Jozef deel 1

19-01-2016

Wie was Jozef? In de moderne godsdienstwetenschap lees je steeds vaker dat Jozef niet een bestaand persoon geweest is, maar dat het verhaal van Jozef een aardige novelle is uit later tijd; een verhaal dat door de schrijver van Genesis gebruikt is om duidelijk te maken waarom het volk Israël aan het begin van Exodus […]

Gepost in Artikelen, Het leven van Jozef | 1 Comment »

Het leven van Jozef deel 2

19-01-2016

Dit is de geschiedenis van Jacob, Jozef Aanvankelijk wijst niets erop dat Jozef zo’n vooraanstaande rol zou gaan spelen, en dat hij zelfs uiteindelijk de redder van zijn familie {en dus van het volk Israël} zou worden. Als we de dubbele punt {die dus ook niet in de grondtekst staat} en vers 2 weglaten, dan […]

Gepost in Artikelen, Het leven van Jozef | Geen commentaren »

Het leven van Jozef deel 3

19-01-2016

Zoals we in de studie’s  deel 1 en 2 al zagen was er sprake van een bijzondere band tussen Jacob en Jozef. Een lijn die doorgetrokken werd naar de relatie God de Vader en de Here Jezus. Als Jozef de eerst droom verhaald aan zijn broeders, geven zij zelf de interpretatie. Pas de tweede droom […]

Gepost in Artikelen, Het leven van Jozef | Geen commentaren »

De vrouw zal de man omvangen

10-01-2016

“Hoelang zult gij aarzelen, o afkerige dochter? Want de Here schept iets nieuws op aarde: de vrouw zal de man omvangen” {Jeremia 31 vers 22}. Een prachtige profetie. Je zou kunnen zeggen, de vrouw {Maria} zal de man {Hebr.de Geber =  de sterke, de Messias} ontvangen. Toen de Vader op aarde de Zoon vlees deed […]

Gepost in Artikelen | 7 Commentaren »

Het getal 7

07-12-2015

Het getal 7 staat voor “voltooiing”, “vervulling”. Het getal 7 is in het Hebreeuws “shèwa”, dat betekent “zweren”, in de zin van een eed afleggen. {Gen.26  vers 3}.Wanneer het met een “sien” geschreven wordt, is het het werkwoord “saawa”. Dat betekent “voldoende hebben”., “vervullen”, “verzadigen” {zie Deut.8 vers 10; 2Kron.31 vers 10} M.a.w.: De 7 […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Een ruach tardemah, een geest van diepe slaap

05-10-2015

“Gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden” {Rom.11:8}. Deze tekst is afkomstig uit het boek Jesaja: “Want de HERE heeft een geest van diepe slaap over u uit­gestort en Hij heeft uw ogen, de […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Het “hogepriester-lijk gebed”

22-09-2015

In een gebed dat Jezus vóór zijn kruisdood heeft uitgesproken en dat bekend staat als het “hogepriesterlijk gebed”, zei Hij: “Ik heb U verheerlijkt op de aarde, terwijl Ik het werk voleindigd dat U mij te doen hebt gegeven; en nu, verheerlijk mij, U, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid die ik bij U had […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Bomen langs het water

21-09-2015

Door Thorgeir Thorkelsson Inleiding Het boek Openbaring eindigt met een visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde,die de Here God zal scheppen nadat de “eerste dingen”, de hemel en de aarde zoals wij de kennen, voorbij zijn gegaan {Openb. 21 vers 1} In dat slotvisioen komen allerlei objecten voor die de ziener bij […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Bomen langs het water

De Ene en Zijn Zoon

08-09-2015

In een gebed heeft Jezus eens een omschrijving van zijn missie gegeven. Hij zei, dat de Vader Hem “macht had gegeven over alle vlees” opdat Hij aan alles wat hem was gegeven eeuwig leven zou schenken {Joh.17:2} Over dat leven zei Hij; “En dit leven is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

514300 bezoekers sinds 07-06-2010