Artikelen

Leerhuis Hillegersberg

23-01-2019

In het voorjaar van 2019 hopen wij ons Leerhuis voort te zetten. Thema:         W E G E N  NAAR HET  H A R T  VAN  G O D   Eenmaal is alles begonnen vanuit het Hart: het Hart van de Eeuwige. Heel de kosmos, hemelen en aarde, sterren en planeten, voortgekomen uit het Hart […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Was er voor hen geen plaats in de herberg?

17-12-2018

.en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een “kribbe”, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.{Luk 2 vers 7}. Het verhaal gaat, dat er voor Jezus geen plaats op deze wereld is, het staat er toch, dat er voor hen geen plaats was in de […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Was er voor hen geen plaats in de herberg?

Het goddelijk kind

17-12-2018

In een kerstlied staat: “het goddelijk kind, Gods zoon, in een menselijk kleed”. Jezus zou dus een menselijk kleed hebben gehad. Als dat zo is, dan krijg je de suggestie: “dat was dan alleen maar de verpakking, maar eigenlijk was Hij iets anders”. Van binnen was Hij toch een beetje van en andere orde. Hij […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Haat wordt gevoed door angst

05-09-2018

Je komt wel eens de gedachte tegen, dat God toornig is, dat is in wezen ook de gedachte, die je in veel heidense godsdiensten tegenkomt. God is toornig, en nu moet het aangezicht van God of de godheid worden gladgestreken. Hoe krijg je de boze god {God} nu weer goed? In wezen is dat heel […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Haat wordt gevoed door angst

Het verschil tussen de oude en het nieuwe verbond

04-09-2018

Toen God met Abraham het oude verbond sloot, werden er dieren geslacht en door midden gehouwen. Een verbond werd in Israël steeds met het soorten van bloed gesloten. In Jeremia 34 spreekt van twee mensen, die voor Gods aangezicht een verbond maakten, waarbij een kalf in tweeën werd gehouwen en men tussen de stukken doorging. […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Het verschil tussen de oude en het nieuwe verbond

Het verschil tussen het koninkrijk der hemelen..

04-09-2018

Van het Koninkrijk in Israël spreekt het O.T. We zien het telkens vallen en uiteindelijk terzijde gesteld worden. Alles schijnt te falen. Nu grijpt God Zelf in. Hij zendt Zijn Zoon. Deze komt om het Koninkrijk aan Israël op te richten, het Koninkrijk der hemelen. God laat nooit varen de werken zijner handen. Hij heeft […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Het verschil tussen het koninkrijk der hemelen..

Chéséd

15-05-2018

Chéséd wordt in de N.B.G meestal weergegeven met “goedertierenheid”. Maar het woord kan ook betekenen “barmhartigheid”. Chéséd is één van de woorden die in de Bijbel worden gebruikt om Gods houding tegenover de wereld aan te duiden. Wat we van de profeten horen is niet afstandelijke verkondiging van onheil. Maar de profeten verkondingen Gods liefde […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Chéséd

Bruiloftskleed

15-04-2018

Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed Mattheüs 22 vers 11-12 Dit is een merkwaardig beeld: je bent in de feestzaal en dan moet je er weer uit. De gangbare opvatting wordt door God omgekeerd. In Matt. 21 vers 38-39 wordt Jezus buitengeworpen, de Zoon valt er buiten. En de bouwsteen, vers 43 wordt […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Bruiloftskleed

Sabbath

15-04-2018

Het woord Sabbath is in het Hebreeuws “Shabbath”, geschreven met een shin-beth-taf. De Sabbath heeft hierdoor de structuur in zich om de tweeheid tot eenheid te verbinden. Ook mooi is het verband tussen het woord “shabbath” en het woord voor “terugkeer” nl. “shab”, geschreven shin-beth. Ook met het woord voor “verzadiging”, “bevrediging”, in het Hebreeuws […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Sabbath

De weder-oprichting alle dingen

19-04-2017

In de psalmen wordt veel gezongen over gene­zing. De woordstam taqan is een sleutelwoord geworden in veel ge­dach­ten over de toekomst en over de wederoprichting. In het boek Han­de­lingen komt dat sterk naar voren. « Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller din­gen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

516682 bezoekers sinds 07-06-2010