Artikelen

Het kaf van het koren scheiden

04-11-2020

Een uitdrukking in de Bijbel die bedreigend overkomt is””het kaf wordt van het koren gescheiden”.  Men legt dit vaak uit als dat het goede gescheiden wordt van het kwade, waarbij het kwade wordt vernietigd. We gebruiken het ook in ons taalgebruik als een soort spreekwoord met de betekenis “het waardevolle van het waardeloze scheiden, of […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Wandelen op de zee

05-10-2020

“….en de zee werd onstuimig, daar er een harde wind woei. Toen zij dan vijfentwintig of dertig stadiën hadden geroeid, zagen zij Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd”{Joh 6 vers 18-19} Een ander voorbeeld: het wandelen op de zee. De zee is vanouds in de Tenakh […]

Gepost in Artikelen, Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

God beheert zijn geheimenissen

08-09-2020

Op dit moment wordt de wereld steeds dieper in de corona-crisis getrokken. Door het virus zelf maar veel meer nog door alle gevolgen van de genomen maatregelen. Lockdowns, vergaande controle en vrijheidsbeperking. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

De (weder)komst van Christus Een gepasseerd station, of nog altijd te verwachten?

01-04-2020

Het nieuwe boek van Aren van Waarde Samenvatting De Bijbel spreekt op veel plaatsen over de (weder)komst van de Messias. Van deze voorzeggingen geven christenen uiteenlopende verklaringen. Sommigen beweren, dat ze allang zijn vervuld, dat Israël is vervangen door de kerk, en dat de kerk Gods koninkrijk gestalte moet geven. Anderen zien uit naar een […]

Gepost in Artikelen, Voor u gelezen | Geen commentaren »

Goed en kwaad

26-05-2019

Goed en kwaad – rijp en onrijp Het is ook merkwaardig dat de begrippen goed en kwaad in het Ara­mees vertolkt worden met rijp en onrijp. Goed is rijp en kwaad is onrijp. Dus kwaad is datgene wat geen tijd gehad heeft om te rijpen. Dat geeft op zich ook te denken, want je kunt […]

Gepost in Artikelen, Korte stukjes | Geen commentaren »

God legt zijn heerlijkheid in de mens

26-05-2019

“Opdat Hij u geve, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te wor­­den door zijn Geest in de inwendige mens”. {Ef.3:16}. Die heerlijkheid is bij Paulus die bron. Die heerlijkheid is de lichtglans, maar ook de bron van zijn wezen. Heerlijkheid is, je zou kunnen zeggen, je bestemming. Heerlijkheid is, dat je bent […]

Gepost in Artikelen, Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De eeuwige God

28-04-2019

Algemeen gelooft men, dat het woord “eeuwig” eindeloos betekent, zeker als het voorkomt in verbinding met God. De Bijbel spreekt over “eeuwig” als een periode met een aanvang en een einde. Maar hoe zit het nu met de uitdrukking “eeuwige God”. In Romeinen 16 vers 25-26 komt de combinatie voor van “eeuwige tijden en eeuwige […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on De eeuwige God

Was er voor hen geen plaats in de herberg?

17-12-2018

.en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een “kribbe”, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.{Luk 2 vers 7}. Het verhaal gaat, dat er voor Jezus geen plaats op deze wereld is, het staat er toch, dat er voor hen geen plaats was in de […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Was er voor hen geen plaats in de herberg?

Het goddelijk kind

17-12-2018

In een kerstlied staat: “het goddelijk kind, Gods zoon, in een menselijk kleed”. Jezus zou dus een menselijk kleed hebben gehad. Als dat zo is, dan krijg je de suggestie: “dat was dan alleen maar de verpakking, maar eigenlijk was Hij iets anders”. Van binnen was Hij toch een beetje van en andere orde. Hij […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Haat wordt gevoed door angst

05-09-2018

Je komt wel eens de gedachte tegen, dat God toornig is, dat is in wezen ook de gedachte, die je in veel heidense godsdiensten tegenkomt. God is toornig, en nu moet het aangezicht van God of de godheid worden gladgestreken. Hoe krijg je de boze god {God} nu weer goed? In wezen is dat heel […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Haat wordt gevoed door angst

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563269 bezoekers sinds 07-06-2010