Artikelen

Goed en kwaad

26-05-2019

Goed en kwaad – rijp en onrijp Het is ook merkwaardig dat de begrippen goed en kwaad in het Ara­mees vertolkt worden met rijp en onrijp. Goed is rijp en kwaad is onrijp. Dus kwaad is datgene wat geen tijd gehad heeft om te rijpen. Dat geeft op zich ook te denken, want je kunt […]

Gepost in Artikelen, Korte stukjes | Geen commentaren »

God legt zijn heerlijkheid in de mens

26-05-2019

“Opdat Hij u geve, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te wor­­den door zijn Geest in de inwendige mens”. {Ef.3:16}. Die heerlijkheid is bij Paulus die bron. Die heerlijkheid is de lichtglans, maar ook de bron van zijn wezen. Heerlijkheid is, je zou kunnen zeggen, je bestemming. Heerlijkheid is, dat je bent […]

Gepost in Artikelen, Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De eeuwige God

28-04-2019

Algemeen gelooft men, dat het woord “eeuwig” eindeloos betekent, zeker als het voorkomt in verbinding met God. De Bijbel spreekt over “eeuwig” als een periode met een aanvang en een einde. Maar hoe zit het nu met de uitdrukking “eeuwige God”. In Romeinen 16 vers 25-26 komt de combinatie voor van “eeuwige tijden en eeuwige […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on De eeuwige God

Leerhuis Hillegersberg

23-01-2019

In het voorjaar van 2019 hopen wij ons Leerhuis voort te zetten. Thema:         W E G E N  NAAR HET  H A R T  VAN  G O D   Eenmaal is alles begonnen vanuit het Hart: het Hart van de Eeuwige. Heel de kosmos, hemelen en aarde, sterren en planeten, voortgekomen uit het Hart […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Was er voor hen geen plaats in de herberg?

17-12-2018

.en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een “kribbe”, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.{Luk 2 vers 7}. Het verhaal gaat, dat er voor Jezus geen plaats op deze wereld is, het staat er toch, dat er voor hen geen plaats was in de […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Was er voor hen geen plaats in de herberg?

Het goddelijk kind

17-12-2018

In een kerstlied staat: “het goddelijk kind, Gods zoon, in een menselijk kleed”. Jezus zou dus een menselijk kleed hebben gehad. Als dat zo is, dan krijg je de suggestie: “dat was dan alleen maar de verpakking, maar eigenlijk was Hij iets anders”. Van binnen was Hij toch een beetje van en andere orde. Hij […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Haat wordt gevoed door angst

05-09-2018

Je komt wel eens de gedachte tegen, dat God toornig is, dat is in wezen ook de gedachte, die je in veel heidense godsdiensten tegenkomt. God is toornig, en nu moet het aangezicht van God of de godheid worden gladgestreken. Hoe krijg je de boze god {God} nu weer goed? In wezen is dat heel […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Haat wordt gevoed door angst

Het verschil tussen de oude en het nieuwe verbond

04-09-2018

Toen God met Abraham het oude verbond sloot, werden er dieren geslacht en door midden gehouwen. Een verbond werd in Israël steeds met het soorten van bloed gesloten. In Jeremia 34 spreekt van twee mensen, die voor Gods aangezicht een verbond maakten, waarbij een kalf in tweeën werd gehouwen en men tussen de stukken doorging. […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Het verschil tussen de oude en het nieuwe verbond

Het verschil tussen het koninkrijk der hemelen..

04-09-2018

Van het Koninkrijk in Israël spreekt het O.T. We zien het telkens vallen en uiteindelijk terzijde gesteld worden. Alles schijnt te falen. Nu grijpt God Zelf in. Hij zendt Zijn Zoon. Deze komt om het Koninkrijk aan Israël op te richten, het Koninkrijk der hemelen. God laat nooit varen de werken zijner handen. Hij heeft […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Het verschil tussen het koninkrijk der hemelen..

Chéséd

15-05-2018

Chéséd wordt in de N.B.G meestal weergegeven met “goedertierenheid”. Maar het woord kan ook betekenen “barmhartigheid”. Chéséd is één van de woorden die in de Bijbel worden gebruikt om Gods houding tegenover de wereld aan te duiden. Wat we van de profeten horen is niet afstandelijke verkondiging van onheil. Maar de profeten verkondingen Gods liefde […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on Chéséd

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

526900 bezoekers sinds 07-06-2010