Buiten de wet om gerechtigheid

03-02-2014 door Aren van Waarde

“Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het  geloof van Jezus Christus, voor allen die geloven” (Rom. 3:21-22).

In het Grieks staat hier: geloof van Jezus Christus, en niet: geloof in Jezus Christus. De Statenvertalers hebben de passage correct weergegeven, in tegenstelling tot het NBG.Geloof  in Jezus en het geloof van Jezus zijn niet identiek. Geloof in Christus is het geloof dat de gelovigen bezitten. Maar het geloof van Christus is het volmaakte vertrouwen in de hemelse Vader dat Jezus op aarde voortdurend ten toon spreidde, en Zijn trouw in het voltooien van het verlossingswerk dat Hem door God is opgedragen (het Grieksewoord  pistis kan zowel “ geloof ” als “ trouw ” betekenen). Gelovigen zijn niet gerechtvaardigd door hun eigen geloof. Als christenen op grond van hun eigen geloof gerechtvaardigd werden, dan zouden ze zich dagelijks moeten afvragen of dat geloof wel groot genoeg was. Volgens Paulus worden zondaren echter om niet gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus  (Romeinen 3:21-24). Niet op grond van hun eigen geloof. Dat er tussen “ geloof van Jezus Christus ” en “ geloof in Jezus Christus ”  een wezenlijk onderscheid bestaat, blijkt in de brief aan de Galaten. In die brief merkt Paulus op: “Wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet,maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben ook wij in Christus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden door het geloof van Christus”  (Galaten 2:16).

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

516351 bezoekers sinds 07-06-2010