Bloedstorting.

31-05-2010 door Joop Neven

….en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving { Hebr.9 vers 22 }.

De kernvraag is; Wat  was er eerst? De gebruikelijke uitleg is, eerst was er de boosheid, toen was er de bloedstorting, daarna pas de vergeving. In feite is het anders als je vanuit de grondgedachte van de Schrift gaat denken, dan krijg je een andere volgorde nl. Eerst was er de ontferming, vandaar uit zijn alle dingen voortgekomen, de liefde heeft het eerste woord, vandaar uit is Christus de weg gegaan tot bloedens toe, de weg van Christus was de bloedstorting. De weg van Christus was een uitbeelding van de Goddelijke liefde. De liefde Gods gaat vooraf, niet het gevolg van de bloedstorting, maar de liefde is de bron. Het is niet zo dat God via bloedstorting verzoend moest worden, maar het is zo dat God vanuit Zijn liefde bezig is geweest. In Hebreeën 9 vers 22 is het geen voorwaarde voor vergeving, maar een bewijs van de vergeving. Niet omdat God bloed nodig heeft om te kunnen vergeven, zoals gewoonlijk wordt geleerd. Maar omdat God bloed nodig heeft om Zijn vergeving te kunnen bewijzen. God eist geen bloed, maar Hij geeft het bloed ter verzoening. Het bloed is Gods gave aan de mens.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518692 bezoekers sinds 07-06-2010