Bidden

30-05-2010 door Joop Neven

Bidden is vanuit het Hebreeuwse grondwoord: beslissen. In het Hebr. staat dan het woord “hitpallel”, dat in wezen betekent: een beslissing nemen. Bidden is eigenlijk ook “denken” Bidden betekend ook, dat je de hoop vasthoudt, dat je blijft hopen. God wil zijn hoop uitspreiden over heel de schepping, dat is Gods besluit. Dat proclameert God. Het is Gods hoop, Gods verwachting, dat de mens zich daarmee zal verbinden. God hoopt, dat er mensen zullen zijn, die Amen! zeggen op het gebed van Hem

“En het geschiedde in die dagen, dat Hij naar het gebergte ging om te bidden, en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God. {Luc.6 vers 12}. Lett: in het gebed VAN God, dat gebed kan nooit zomaar verdwijnen, Dat blijft altijd overeind. Het gebed vindt zijn oorsprong in God en keert ook weer naar Hem terug. En dat gebed verlicht de hele wereld.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518704 bezoekers sinds 07-06-2010