Anochi

24-12-2018 door Dr. K.D. Goverts

De toekomst zal gaan tot het ein­de der aarde. Ik vond een prachtig beeld in dit verband. Toen God ging spreken op de berg Sinaï , sprak Hij de tien woorden. En die tien woorden beginnen met: “Ik ben de HERE, uw God” { Ex.20}.

Het eerste woord daarvan is Anochi. Dat betekent dus Ik, maar dan met sterke na­druk. En de eerste letter van dat eerste woord is een aleph. Toen God ging spreken vanaf de Sinaï, begon Hij met de eerste letter van het alfabet. Nu kun je normaal een aleph niet horen, dat is een ‘stomme let­ter’. Als je een aleph hebt aan het begin van een woord, kun je die niet horen. Je hebt het woord ’or, wat licht betekent. Maar je kunt niet horen dat er nog een aleph aan vooraf gaat. Zo begint ook Elohim met een aleph. Maar toen God sprak vanaf de Sinaï, met dat woord Anochi, toen ging die aleph de hele wereld rond. Die stomme let­ter ging de wereld rond en werd ver­nomen door alle vol­ken over­al op de wereld. Dat betekent dus ook dat God Zich toen open­baarde aan alle volken. Zijn woorden waren voor ieder­een. De vol­­ken hoorden die onhoorbare letter tot de ui­ter­sten der aarde.

Zo diep gaat dat woord van God. Zo diep gaat die eerste letter. Want God brengt uiteindelijk alles terug tot de aleph. Want aleph betekent ook één. Dat is het begin, dat is de oorsprong. God brengt alles terug tot het oor­spron­­kelijke begin. En alle volken zullen dat horen, ook al zit­ten ze nog zo ver weg, ook al zijn ze nog zo doof en hard­horend.

Ook al zijn ze nog zo diep in de duisternis gedom­peld, ook al verke­ren ze nog zo diep in de uitersten van de schepping of in de uitersten van de tijd, ze zullen het horen. God spreekt die ene toonloze letter. Maar dat is het unieke: God kan dat begin zo dichtbij brengen, dat je het hoort, zo­dat je zegt: dat is mijn letter, dat is mijn begin. Dan kun je zeggen: Ik hoor dat ook, nu mag ik ook één worden, nu mag ik mens worden, nu mag ik adam wor­den. En adam begint ook met een aleph. Het lijkt wel of alle goede dingen met een aleph beginnen. Het gaat er steeds om, te­rug­gebracht te wor­den tot die oorspronkelijke een­heid.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563694 bezoekers sinds 07-06-2010