Allen zijn gestorven

31-10-2013 door Joop Neven

“Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de gena­de Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen over­vloedig geworden” {Rom.5:15}.

Paulus sluit in Romeinen 5 helemaal aan op Jesaja 53. Het speciale hier­bij is, dat hij zich hierbij baseert op de Hebreeuwse tekst en niet op de Septuagint. Vaak wordt de Septuagint geciteerd, maar dat doet Paulus in dit geval dus niet; hij bouwt voort op de Hebreeuwse tekst. “Zeer VELEN gestorven”. Wie zijn dat? Er staat hier dus weer: DE VELEN, dat zijn dus ALLEN. De ver­taling zeer velen is dus in feite misleidend, want dan denk je: zeer velen is heel wat, maar dan toch nog niet allemaal.Voor zeer VELEN overvloedig”. Hier dus ook weer: voor DE VELEN, dus voor ALLEN. In een paralleltekst staat wel allen: “Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend ge­maakt worden” { 1 Kor.15:22}.

Het blijft onbegrijpelijk dat Romeinen 5 vers 15 zoveel discussie blijft opleveren. Het is de Blijde Boodschap bij uitstek.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

513958 bezoekers sinds 07-06-2010