Wij zijn van zijn geslacht

02-05-2016 door Joop Neven

“Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse opper­vlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toe­ge­meten tijden en de gren­zen van hun woonplaatsen bepaald”. opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dich­ters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht. { Hand.17:26-28}.

Hier doet Paulus toch wel een bijzondere uitspraak aan…de hei­de­nen! Hij doet die uitspraak op de beroemde Areopagus.

In Hem leven wij

Een mens leeft dus… in God! In Hèm vindt hij zijn bestaan.

In Hem vindt hij ook zijn oorsprong.

In Hem bewegen wij      

Je beweegt je geestelijk in Hèm.

Dus als je je geest kunt bewegen, is dat ìn Hem.

En zijn wij 

Onze hele identiteit is in God.

De duivel kan nog wel eens iets uit òns halen, maar om iets uit God te halen, is toch te moeilijk voor hem. Want God bewoont een ontoegan­ke­lijk licht. En nu wordt het nòg merkwaardiger:

Gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd…..

De dichters hebben dit toch maar vaak in de gaten.

Dichters en pro­feten zijn hun tijd vooruit.

Want wij zijn ook van zijn geslacht

Dat is een basisprincipe voor bekering: je moet weten van welk ge­slacht je bent. Paulus zegt: God heeft geen goud of zilver nodig.

S­taar je niet blind op al die uiterlijke vormen. Al dat goud, al dat zil­ver en die aardse tempels gaan voorbij. Al die godsdiensten gaan voor­bij, maar dat ge­slacht blijft.

God dan verkondigt

God verkondigt ook nu. God is nooit opgehouden met verkondigen!

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

572192 bezoekers sinds 07-06-2010