Liefde stelt geen vragen

De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Dat is een eindeloos verhaal. Die Samaritaan stelt geen vragen. Liefde stèlt geen vragen. Dat kun je natuurlijk ook moeilijk,...

Lees verder »

Tijden der verademing

“Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle pro­fe­ten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Komt dan tot...

Lees verder »

De losser van Sodom

In Handelingen 3 wordt gesproken van de ‘wederoprichting aller din­gen’. Daar valt niets bui­ten, want God is de cirkel die niets buitensluit. Er valt niets...

Lees verder »

Scheiding tussen rein en onrein

“…om scheiding te maken tussen het onreine en het reine,……{Lev.11:47} Er wordt gezegd, dat er scheiding moet worden gemaakt tus­sen rein en on­rein. Dat komt aan...

Lees verder »

God is de Plaats waar de wereld in woont

“Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. {Joh.1:10}. Letterlijk: ‘In de wereld was Hij’. Het...

Lees verder »

De betekenis van de letter alef

 Als de letter alef voor een woord wordt gezet, kan dat betekenen: nu wordt het godde­lijk ge­maakt. Nu komt het in een goddelijk kader; ‘God komt...

Lees verder »

Zoeken

Column

Kracht uit zwakheid

Het was weer een mooie kerst. De dominee had een prachtige preek, de organist haalde alles uit de kast en het koor zette zijn beste beentje voor. De kinderen zaten perfect in hun herders- en engelenrol. Ouders en grootouders genoten trots mee. We zongen meer dan eens over vrede op aarde en in mensen een […]

319731 bezoekers sinds 07-06-2010