Lukas 15, het eerste kleed

Lucas 15 Boven Lucas 15 kun je dezelfde twee woorden zetten: keer terug! Het gaat daar over de verloren zoon. Misschien ben je al jarenlang bekeerd...

Lees verder »

De weder-oprichting alle dingen

In de psalmen wordt veel gezongen over gene­zing. De woordstam taqan is een sleutelwoord geworden in veel ge­dach­ten over de toekomst en over de wederoprichting....

Lees verder »

Het kruis is de Boom des levens

In feite is Jezus de Boom des levens. In de diepste zin van het woord kun je zeggen: de boom des levens is het kruis....

Lees verder »

Er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isai.

Jesaja 11 is één van de Messiaanse profetieën. Het is een schitterend lied, wat hier door Jesaja wordt gezongen. « En er zal een rijsje voortkomen uit...

Lees verder »

Zonder bruiloftskleed

Matth.22:12: "Toen de Koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien zag Hij iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. En Hij zeide tot hem: Vriend, hoe...

Lees verder »

Chésed we émet

‘Goedertierenheid en waarheid’ is ook weer een Naam van God, want goe­­dertierenheid heeft als getalswaarde 72 en dat is ook het getal van de Godsnaam....

Lees verder »

Zoeken

Column

Kracht uit zwakheid

Het was weer een mooie kerst. De dominee had een prachtige preek, de organist haalde alles uit de kast en het koor zette zijn beste beentje voor. De kinderen zaten perfect in hun herders- en engelenrol. Ouders en grootouders genoten trots mee. We zongen meer dan eens over vrede op aarde en in mensen een […]

367966 bezoekers sinds 07-06-2010